Karin Apelman, vd och generalsekreterare för FAR. Foto: Kristofer Hedlund
Revision

Ny rapport: Revision och rådgivning för 43 miljarder

14 000 företag omsätter drygt 43 miljarder kronor och sysselsätter ungefär 37 000 personer.

Publicerad 2021-03-04

Sammantaget motsvarar detta cirka 0,9 procent av Sveriges BNP och cirka 0,7 procent av Sveriges sysselsatta befolkning. Det visar FAR:s första branschrapport som presenteras på torsdagen.

- Vi har tagit fram rapporten för att definiera och beskriva revisions- och rådgivningsbranschen. Den innehåller data som inte har sammanställts och presenterats tidigare och jag hoppas att rapporten ska bidra till ökad kunskap om branschen och den nytta vi gör för näringsliv och samhälle, säger FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman i en presskommentar.

Redovisning omsätter runt 17,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 41 procent av branschens totala omsättning och sysselsätter drygt 18 500 personer.

Inom de åtta största företagen i branschen är revision det största verksamhetsområdet och omsätter totalt drygt 18 miljarder kronor. De åtta största står för 42 procent av branschens totala omsättning.

Platsannonser