Karriär & ledarskapNyhet

Ny prognos: Hetaste sommaren någonsin för bank- och fastighetsbranschen

Publicerad
Uppdaterad

Efterfrågan på arbetskraft når den högsta sommarprognosen någonsin i bank-, finans- och fastighetsbranschen.

Realtid.se

Svenska arbetsgivare i de branscherna rapporterar en sysselsättningstrend på +39 procent för det tredje kvartalet 2022, enligt Manpower Groups Arbetsmarknadsbarometer. Det är den högsta sommarprognosen i mätningens 19-åriga historia och den högsta prognosen i samtliga av Sveriges branscher. Det framgår av ett pressmeddelande från Manpower Group.

– Den starka efterfrågan på arbetskraft håller i sig trots hög inflation och krig i vårt närområde. Det är såklart positivt för de som söker jobb, men arbetsgivare inom bank-, finans- och fastighetsbranschen bör också vara medvetna om att det kan bli ännu svårare att rekrytera rätt kompetens, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group Sverige, i en skriftlig kommentar.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på hela plus 25 procent för tredje kvartalet. Det är en minskning på 12 procentenheter från föregående kvartals rekordprognos, som låg på plus 37 procent, men visar ändå att Sverige har en fortsatt aktiv arbetsmarknad. Mätningen utfördes under perioden 1–29 april, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina och en ökad inflation finns med i undersökningen.

Annons

Samtliga branscher i Arbetsmarknadsbarometern visar positiva jobbprognoser. Vid sidan av bank-, finans- och fastighetsbranschen, som alltså visar den högsta sysselsättningstrenden, är arbetsgivarna i parti- och detaljhandeln mest optimistiska med en prognos på plus 32 procent.

– Arbetsmarknaden visar just nu en stor rörlighet, med en stabil trend av att fler jobb skapas över tid. De arbetsgivare som vill rekrytera i bank-, finans- och fastighetsbranschen bör erbjuda en arbetsplats med bra förmåner och möjligheten till kompetensutveckling på arbetstid, säger Mikael Jansson.

Samtliga regioner lämnar positiva prognoser, men jämfört med föregående kvartal ser mellersta Sverige en skarp nedgång i sysselsättningsprognosen på minus 37 procentenheter. De starkaste prognoserna kommer från Stockholm- och Uppsalaregionen samt Skåne och Blekinge, på plus 30 respektive plus 29 procent.

Annons

Svenska regioners jobbprognoser

Stockholm- och Uppsalaregionen, plus 30 procent
Skåne och Blekinge län, plus 29 procent
Västra Götaland, plus 26 procent
Östra Götaland, plus 26 procent
Norra Sverige, plus 15 procent
Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), plus 14 procent

Svenska branschprognoser

Annons

Bank-, finans- och fastighetsbranschen, plus 39 procent
Parti- och detaljhandeln, plus 32 procent
Byggbranschen, plus 30 procent
Tillverkningsindustrin, plus 28 procent
Hotell- och restaurangbranschen, plus 22 procent
IT, Tech, telekom, kommunikation och media, plus 14 procent

 

Fakta

Om sysselsättningstrenden

Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2022 förväntar sig 13 procent av de svenska arbetsgivarna att minska arbetsstyrkan, 41 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan ett flertal (40 procent) förutser en ökad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då plus 27 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden plus 25 procent.

Om Manpower Group Arbetsmarknadsbarometer

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 19 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 765 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 1–29 april 2022.

 

Annons