Finans Nyhet

Ny hovrättspresident

Publicerad

I Hovrätten för Västra Sverige

Realtid.se

I dag har regeringen utnämnt rättschefen i Justitiedepartementet Per Hall till president i Hovrätten för Västra Sverige.

Per Hall är sedan 2007 rättschef i Justitiedepartementet. Dessförinnan var han chef för enheten för processrätt och domstolsfrågor 2001-2007 och chef för enheten för immaterialrätt och transporträtt 1998-2001 vid samma departement.

Han har även varit utredningssekreterare och föredragande i riksdagen samt expert och sekreterare i statliga utredningar. Han förordnades som hovrättsassessor 1993.

Annons

Hall tillträder sin nya tjänst den 14 maj 2012.

Annons