Nu ska FI kartlägga omställningsriskerna i bankernas låneportföljer

Bankskatt, Riskskatt Bankskatt, Riskskatt
Publicerad
Uppdaterad

Klimatomställningen kan medföra risker för bankerna. För att få en bättre uppfattning om dessa risker har Finansinspektionen (FI) påbörjat ett arbete med att identifiera och analysera potentiella omställningsrisker i bankernas låneportföljer.

Realtid.se

Den gröna omställningen, i Sverige och globalt, innebär risker för vissa företag och marknader. Det kan till exempel handla om företag som inte lyckas ställa om eller vars affärsmodeller blir olönsamma i och med omställningen. För den finansiella marknaden kan det till exempel innebära att risken för kreditförluster ökar. Banker behöver i så fall anpassa sin kreditgivning efter det.

FI ska verka för att det finansiella systemet är motståndskraftigt mot den här typen av risker. För att öka kompetensen om bankernas omställningsrisker och kunna integrera det i tillsynen har vi nu påbörjat ett arbete med att identifiera och analysera potentiella omställningsrisker i bankernas låneportföljer.

– Det är viktigt att få en bättre uppfattning om risker kopplade till klimatomställningen och integrera det i vår tillsyn av bankerna, säger Tove Husell, tillförordnad hållbarhetschef på FI i en skriftlig kommentar.

Annons

Analysen baseras på redan befintliga data och förväntas kunna presenteras under våren 2024. Resultaten kan också komma att användas i dialogen med branschen.

Annons