Nu ska FI granska hur fondförvaltare värderar fondernas tillgångar

Taggar i artikeln

Fonder
Publicerad
Uppdaterad

Finansinspektionen ska undersöka hur fondförvaltare och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) värderar mindre likvida tillgångar. Bakgrunden är att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) vill skapa en bredare samsyn på detta område mellan tillsynsmyndigheter i EU:s medlemsländer.

Realtid.se

En del i tillsynsaktiviteten handlar om hur fond- och AIF-förvaltares organisation uppfyller kraven i EU:s regelverk för värdepappersfonder (UCITS) respektive alternativa investeringsfonder (AIFMD). En annan del handlar om att undersöka hur förvaltare säkerställer att deras rutiner och metoder för att värdera mindre likvida tillgångar blir tillförlitlig – i såväl en normal som en stressad marknad.

FI har valt att analysera elva förvaltare. FI:s analys kommer att fokusera på värdering av företagsobligationer, onoterade aktier, strukturerade produkter och krediter. Det skriver myndigheten på sin hemsida.

– Värderingen av innehaven är central. Den ligger till grund för vilka kurser man som fondsparare kan teckna och lösa in andelar till och vad man får betala i förvaltningsavgift. De flesta fonder värderas därför normalt varje bankdag, säger Catrin Hådén, biträdande chef för avdelningen Uppförandetillsyn på Finansinspektionen i en skriftlig kommentar.

Annons

Om en förvaltares värderingsrutiner har brister eller inte fungerar i turbulenta perioder befarar FI att andelsägarna drabbas, antingen genom felaktigt värderade fondandelar eller genom att de inte kan köpa eller lösa in fondandelar när de tänkt så att affären blir fördröjd. Det kan leda till stora olikheter i ekonomiskt utfall mellan fondsparare beroende på om, och när, de säljer.

– Coronapandemins utbrott våren 2020 och sanktionerna mot Ryssland våren 2022 förstärker FI:s ståndpunkt att det är viktigt att förvaltarna har en robust värderingsfunktion på plats för att kunna ha fonderna öppna i så stor utsträckning som möjligt, även i mer stressade situationer, framhåller Catrin Hådén.

Tidigare aktiviteter som genomförts under de senaste åren inkluderar initiativ till att öka transparensen på obligationsmarknaden, en utredning av likviditetsverktyg i fonder, en tillsynsrapport om likviditetsriskhantering i fonder och en fördjupad analys om uppföljning av likviditetsrisker i fonder.

Annons

Annons