Lösning för inlåsta andelsägare – uppdelning av fonder

Taggar i artikeln

Fondbolagens förening
Ryssland, fonder, andelsägareRyssland, fonder, andelsägare
Publicerad
Uppdaterad

Fondbolagens förening vill att regeringen och Finansinspektionen ger möjlighet att dela upp fonder som har exponering mot Ryssland.

Torbjörn Isacson

Moskvabörsen har varit stängd sedan i måndags i förra veckan, vilket är rekordlänge i modern tid. Skälet är att både börsen och rubeln kollapsade när Ryssland invaderade Ukraina. Utländska institutioner och individer har redan tidigare förbjudits att placera säljorder på Moskvabörsen för att minska säljtrycket.

Fondbolagens förening har därför hemställt till regeringen och Finansinspektionen att snarast möjligt ge möjlighet att dela fonder med exponering mot Ryssland.

Ett antal fonder med innehav i ryska tillgångar har tvingats senarelägga handeln på obestämd tid. En delning av fonderna, där innehaven på Moskvabörsen skiljs av, skulle möjliggöra handel i resten av fonden. I dagsläget går det inte att värdera fondandelarna på grund av kaoset på den ryska finansmarknaden.

Annons

Svenska fondsparare hade totalt 15,4 miljarder i Rysslandsfonder den sista januari i år. Det motsvarar cirka 0,4 procent av spararnas hela innehav av aktiefonder.  Därutöver hade spararna ytterligare 8,8 miljarder placerade i lite bredare Östeuropafonder vilket motsvarar 0,2 procent av totala innehavet i aktiefonder.

”De omständigheter som föranleder stängningen är unika och det finns stor osäkerhet kring hur lång tid det kan ta innan det finns en fungerande marknad som möjliggör försäljning av fondens tillgångar. I den rådande situationen kommer handeln i de fonder som har en exponering mot Ryssland att behöva senareläggas på obestämd tid. Det gäller såväl Rysslandsfonder, dvs. fonder som är fullt ut exponerade mot ryska tillgångar, som fonder som endast har en viss exponering mot Ryssland”, skriver Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

Redan när en mindre andel av fondens tillgångar inte kan säljas eller värderas måste fonden senarelägga handeln, vilket innebär att andelsägarna blir inlåsta. Detta trots att en större del av fondens tillgångar är såväl likvida som möjliga att värdera.

Annons

En delning skulle möjliggöra att de innehav som är likvida och möjliga att värdera förs till en egen fond, som därmed kan öppna för handel. De innehav som inte är möjliga att värdera samlas i den andra fonden, som fortsatt hålls stängd.

Detta förutsätter att Finansinspektionen lämnar tillstånd till delningen. Det behövs dessutom en lagändring så att fondbolaget inte måste vänta med att genomföra en delning i tre månader efter Finansinspektionens beslut.

Eva Reimers, kommunikationschef på Fondbolagens förening, säger på onsdagsmorgonen till Realtid att det fortfarande inte kommit någon reaktion på hemställan.

Annons

 

Annons