Fondförmögenheten fortsätter att minska

Taggar i artikeln

Finansinspektionen SCB
Publicerad
Uppdaterad

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder värderades till 5 623 miljarder kronor vid utgången av andra kvartalet 2022. Det är en minskning med 605 miljarder kronor, motsvarande 9,7 procent, jämfört med föregående kvartal.

Realtid.se

De totala nettoförsäljningarna uppgick till 26 miljarder kronor. Hushållens nettoförsäljningar uppgick till 5 miljarder kronor. Det framgår av statistik från SCB och Finansinspektionen.

Hushållens direktägda fondförmögenhet uppgick till 1 003 miljarder kronor under andra kvartalet. Det är 120 miljarder kronor mindre i jämförelse med föregående kvartal och 95 miljarder kronor mindre än andra kvartalet 2021.

För hushållssektorn var den största minskningen i fondtypen Aktiefonder, 14 procent av fondförmögenheten.

Annons

Hushållen hade positiva nettoinvesteringar i Fond-i-fonder och i Övriga fonder.

Räntefonder och Övriga fonder var de enda fondtyperna med positiva nettoinvesteringar. 4 078 miljarder kronor i Räntefonder och 5 275 miljarder kronor i Övriga fonder.

Utländska ägares innehav i svenskregistrerade fonder minskade med 40 miljarder kronor till 328 miljarder kronor.

Annons

Kvartalets genomsnittskurs för en euro var 10,47 kronor jämfört med 10,48 kronor under föregående kvartal. Den genomsnittliga kursen för en amerikansk dollar var 9,84 jämfört med 9,34 kronor föregående kvartal. Effekten av dessa kursförändringar är att fondernas placeringar i euro minskade och i amerikanska dollar ökade placeringarna i värde räknat i svenska kronor.

Under andra kvartalet har det tillkommit 28 nya fonder och 17 tidigare aktiva fonder har avslutats eller absorberats. Totalt noterades 811 aktiva svenska fonder vilket är elva mer än föregående kvartal.

Annons