”Nu är det upp till bevis för Riksbanken”

Annika Winsth, NordeaAnnika Winsth, Nordea
Annika Winsth, chefsekonom Nordea.
Publicerad
Uppdaterad

Efter flera turbulenta år faller nu mycket på plats, inflationen normaliseras och centralbanker sänker räntor. Trycket på hushåll och företag lättar även om de geopolitiska riskerna kvarstår.

Realtid.se

Svensk ekonomi har stagnerat de senaste två åren, men avmattningen har skett från ett starkt utgångsläge och resursutnyttjandet är därmed endast något svagare än normalt. Det skriver Nordea i sin konjunkturrapport.

– Exportsektorn har gått starkt medan centrala delar av den inhemska ekonomin har utvecklats svagt. Många företag och hushåll är nu i behov av lägre räntor för att inte avmattningen ska fördjupas med fler konkurser och stigande arbetslöshet som följd, säger Annika Winsth i en skriftlig kommentar.

En svag krona anges ofta som skäl till att Riksbanken avvaktar med att sänka räntan. Nordea menar att dagens nivå inte är ett hinder. Kronargumentet väger, enligt banken, inte lika tungt när inflationen faller under 2-procentsmålet.

Annons

– Det finns inga inhemska skäl för Riksbanken att inte sänka räntan. Konjunkturen är svag, arbetsmarknaden försämras och inflationen förväntas ligga under målet under överskådlig tid. Nu är det upp till bevis för Riksbanken att visa att den kan agera mer självständigt utifrån svenska förhållanden, säger Annika Winsth.

Befolkningstillväxten är den lägsta på 20 år och förväntas utvecklas fortsatt svagt. Det lär få konsekvenser för såväl byggbranschen som för kommuner samt regioner, och därmed dämpas tillväxten på både kort och lång sikt.

Det geopolitiska läget har försämrats där ett högre oljepris och allmänt dämpad riskvilja kan påverka det ekonomiska läget.

Annons

– Det är klokt att vara ödmjuk inför ökade globala spänningar, men om läget inte försämras finns det goda förutsättningar för sänkta räntor och återhämtning. Den globala efterfrågan tycks ha bottnat, vilket är viktigt för svensk ekonomi och våra exportbolag, säger Annika Winsth.

Annons