Stefan Wallander NREP
Stefan Wallander, vd NREP Sverige. Foto: NREP
Fastigheter

NREP med miljarder på fickan: Nästa Klarna finns inom fastighetssektorn

Med hållbara fastigheter och kunden i fokus har NREP och sina tre nya miljardfonder sikte på snabb tillväxt i Norden – men även utanför Norden.

 

 

Publicerad 2021-03-03

Logicenters, Altura, Noli Studios, Woods, 2150, eller Pelican Self Storage är bara fem av de totalt tolv bolag som den privatägda fastighetsutvecklaren NREP byggt från grunden. Startat som Nordic Real Estate Partners av Mikkel Bülow-Lehnsby, Rasmus Nørgaard och Rickard Dahlberg 2005 har NREP hittills genomfört över 300 fastighetsinvesteringar, varav 50 under 2020, och förvaltar idag 2,5 miljoner kvadratmeter. NREP:s investeringsaptit har bara vuxit sig än starkare under senaste nio månaderna i samband med att bolaget rest tre nya fonder till ett totalt värde om över 30 miljarder kronor. 

Det finns ett behov på marknaden för olika typer av fastighetsinvesteringar, vilket motiverade NREP att satsat på tre olika typer av fonder senaste tiden, säger Stefan Wallander, vd för NREP i Sverige, till Realtid.

– Vi ser ett brett behov av investeringar som stödjer den gröna omvandlingen av fastighetsbranschen. För att tillgodose det behovet har vi gått från att resa fonder seriellt till att resa fonder parallellt., säger Stefan Wallander.

Det var nu i veckan som NREP gjorde en första stängning om 9 miljarder kronor i nya fonden “NREP Income+” som fokuserar på långsiktiga investeringar i segmenten bostäder, samhällsfastigheter och logistik. I slutet av februari lanserades 2150, en proptech-fond som investerar i teknikbolag för hållbara stadsmiljöer. Första stängningen uppgår till 1,3 miljarder kronor. Tidigare under hösten reste NREP Nordens största fastighetsfond på närmare 20 miljarder kronor, Nordic Strategies Fund IV, även den med primärt fokus på bostäder, samhällsfastigheter och modern logistik.

– NREP är en långsiktig investerare och med fondkapitalet i Income+ kan vi investera i fastigheter med lägre avkastningskrav. Vi kan betala lite mer för tillgångar där fokus är på att äga och förvalta utan tidshorisont. Den fonden har redan och kommer att fortsätta att investera i logistikfastigheter, och även i samhällsfastigheter och bostäder, säger Stefan Wallander. Vi gillar kvalitet och när vi bygger fastigheter så bygger vi långsiktigt, med en tidshorisont 30 år och framåt. När vi bygger en logistikfastighet för att hyra ut den ska den ha en bättre standard än marknaden idag men även vara konkurrenskraftig om 15 år. 

Han fortsätter: 

– Vi har idag en övervikt i logistikfastigheter, men vi ser en stor potential för samhällsfastigheter och bostäder. Vår ryggrad är logistik och vi vill växa inom de andra segmenten. Vi har redan en relativt stor portfölj inom samhällsfastigheter och vi har nu också bildat ett väldigt kompetent bostadsteam i Sverige, där NREP, med tanke på marknadens storlek, har potential att bli en signifikant spelare. Sverige kommer generellt bli en mycket större marknad än det är idag för NREP. Inom bostäder har hyresrätten fått ett väldig uppsving i och med att bostadsrättsutvecklare fått problem med kapital och vi följer den utvecklingen med intresse. Vi kommer att växa mycket inom bostadssegmentet i Sverige, säger Stefan Wallander. Som referens så ligger NREP bakom var sjätte bostadshus i Köpenhamn.

– Men vi tänker inte bara på Norden utan även internationellt, i synnerhet nordeuropeiskt.

Hur ser ni på förvärv av tillgångar gentemot förvärv av hela fastighetsbolag? Kan bolagsförvärv bli aktuella?
– Vi har hittills byggt våra varumärken som egna bolag, däribland Logicenters, Altura och ett tiotal till, snarare än köpt bolag. Det kommer många risker med att köpa bolag. Vi har dock tillgång till kapitalet som behövs, vilket manifesteras genom våra senaste fondresningar, och samtidigt känner jag mig trygg med att kompetenserna vi har utvecklat genom att bygga tolv bolag från grunden även kan användas till att köpa bolag. Det kommer att gå mer åt det hållet framöver, men vi är försiktiga av naturen. 

Han fortsätter:

– Det finns bra, välskötta bolag som har kapitalproblem som går att lösa. Det finns många fina bolag på börsen och på privata marknaden samt familjeägda bolag mitt i generationsskifte. Vi ser oss som en investerare/samarbetspartner som kan gå in och stötta upp bolag. Men det är kanske inte ett svenskt listat bolag vi köper först, säger Stefan Wallander.

Tittar nu även över er portfölj för tillgångar att sälja?
– Vi har svårt att sälja saker. Vi har egentligen inget intresse av att sälja någonting. Sedan gör vi det ändå när vi har tillgångar som inte längre passar, säger Stefan Wallander.

Ni har också gjort en första stängning om 1,3 miljarder kronor av er proptech-fond 2150 samt tidigare samarbetat med proptech-scaleups, däribland Spacemaker AI och Kodio.it. Vilka mål har ni med dessa satsningar?
– Fastighetssektorn står för en betydande andel av samhällets utsläpp och behöver bli mer resurseffektiv. Samtidigt har branschen svårt att komma ner tillräckligt mycket i klimatavtryck utan ny och bättre teknik. Det finns ett behov på marknaden för att ta fram olika tekniska lösningar och detta kräver en speciell typ av kapital och en speciell typ av investerare. Fastighetssektorn är denna enorma sektor med enormt mycket kapital men fortfarande sker mycket traditionellt. Om det är någon bransch unga kreativa entreprenörer bör tittta på för att bygga nästa Klarna så är det fastighetsbranschen.

Hur sannolikt är det med investeringar utanför fastighetsmarknaden framöver?
– NREP är inte enbart en fastighetsägare utan vi är en bolagsbyggare. Du måste hänga med på olika arenor - vara med och driva fram ny teknologi, hitta nya sätt att bygga hållbart, att stödja den fortsatta urbaniseringen med effektiv stadsutveckling. Vi rör oss inom fastighetsbranschen, idag.

Platsannonser

Logga in