Finans

Noterade innehav lyfte Traction

Stark rapport från Traction. Aktiva noterade innehav gav en avkastning om 28 procent medan onoterade innehav tyngde portföljen med -13 procent.

Uppdaterad 2016-10-18
Publicerad 2016-10-18

I dag presenterar investmentboloaget Traction den tredje kvartalsrapporten för 2016.

Bolagets resultat efter skatt uppgick till 242 miljoner kronor, vilket var betydligt bättre än fjolårets -77 miljoner kronor. Resultatet fördelade sig på resultat från noterade aktiva innehav med ett resultat om 210 miljoner kronor, jämfört med -47 miljoner kronor i fjol, resultatet från onoterade aktiva innehav om -25 miljoner kronor jämfört med -4 miljoner kronor samt finansiella placeringar som uppgick till 62 miljoner kronor, jämfört med -28 miljoner kronor  samma period i fjol.

Resultat per aktie uppgick till 16,38 kronor, jämfört med -5,18 kronor samma period i fjol.

Substansvärdet per aktie uppgick till 159 kronor per aktie. Substansvärdet per aktie ökade med 11 procent jämfört med -3 procent i fjol.

Vd Petter Stillström skriver att det starka resultatet för det tredje kvartalet om 242 miljoner kronor kan förklaras av betydande värdeökningar på de aktiva noterade innehaven som ökade med 28 procent och placeringar i övriga noterade aktier som ökade med 25 procent. Resultatmässigt bidrar Nilörngruppen med 118 miljoner kronor, BE Group med 32 miljoner kronor och OEM International med 21 miljoner kronor.

"De onoterade innehaven belastar dessvärre resultatet med 25 Mkr. Utmaningen är som tidigare att i rådande lågräntemiljö och politiska osäkerheter i Europa och USA identifiera intressanta affärsmöjligheter, såväl nya aktiva innehav liksom placeringar i allmänhet", skriver Petter Stillström.

Förklaringen till resultatet från de onoterade innehaven är delvis att portföljbolaget Ankarsrum Motors omvärderades  med -15 miljoner kronor till 65 miljoner kronor, enligt rapporten. Omvärderingen i sin tur förklaras av  att  en  av  bolagets storkunder aviserar lägre inköpsvolymer vilket negativt påverkar lönsamheten.

Investeringera i noterade aktier uppgick under kvartalet till 53 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 132 miljoner kronor samma period i fjol. Traction hänvisar till investeringen i Poolia om 18 miljoner kronor, vilket motsvarade 7,9 procent av kapitalet och 4,1 procent av rösterna. Försäljningarna uppgick till 63 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 111 miljoner kronor samma period i fjol. Traction har även köpt företagscertifikat, företagsobligationer och övriga finansiella tillgångar för 69 miljoner kronor, jämfört med 9 miljoner kronor samma period i fjol.

Traction meddelar även att organisationen har stärkts under kvartalet med David Tunberger, tidigare BB Tools, som huvudsakligen  ska  arbeta  med  Tractions  onotera de  innehav  och  Fredric  Herlitz, tidigare  Deloitte,  som från ooch med den  19  oktober  tillträder som  ekonomichef  för Traction och efterträder Krister Magnusson som har varit ekonomichef för Traction parallellt med motsvarande arbete på Nilörngruppen. Nu ska han fokusera på arbetet med Nilörngruppen.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in