FinansNyhet

Nordea sjösätter Open Banking-plattform

Gunnar Berger leder Nordeas så kallade Open Banking-projekt som syftar till att tackla de utmaningar och möjligheter som EU:s nya betaltjänsdirektiv PSD2 innebär. Foto: Nordea & PrivatGunnar Berger leder Nordeas så kallade Open Banking-projekt som syftar till att tackla de utmaningar och möjligheter som EU:s nya betaltjänsdirektiv PSD2 innebär. Foto: Nordea & Privat
Gunnar Berger leder Nordeas så kallade Open Banking-projekt som syftar till att tackla de utmaningar och möjligheter som EU:s nya betaltjänsdirektiv PSD2 innebär. Foto: Nordea & Privat
Publicerad

För att möta EU:s nya betaltjänstdirektiv PSD2 har Nordea tillsammans med över 1.000 utvecklare skapat en så kallade open banking-plattform – som öppnar för ett appstore för fintech-tjänster. Nu lanseras systemet som är det första i sitt slag i Norden. ”De nya PSD2-reglerna förändrar bankvärlden i grunden”, säger Erik Zingmark, Co-Head inom Transaction Banking på Nordea.

Realtid.se

Som Realtid.se tidigare berättat har Nordea under hösten tillsammans med över 1.000 externa utvecklare testat de öppna så kallade API:erna (Application Programming Interface) som ingår i bankens stora PSD2-plattform.

I dag onsdag kopplas API:erna samman med bankens produktionssystem. Nordea tar därmed ett första steg i riktning mot den nya Open Banking-världen – och blir därmed den första nordiska banken som erbjuder så kallade tredjeparts-atkörer tillgång till bankkunders konto- och transaktionsdata via API:er.

Bakgrunden till satsningen är EU:s nya betaltjänstdirektiv PSD2. Lagen införs i maj nästa år i Sverige. Den innebär att banker inte längre får hemlighålla sina kunders konto- och transaktionsdata.

Annons

En bankkund ges därmed möjlighet att dela med sig av denna typ av data till så kallade tredjepartsaktörer, till exempel appföretag och fintech-bolag, som antingen kan bygga egna tjänster på informationen eller sammanlänka sina lösningar med bankers. PSD2 syftar därmed till att bryta storbankers monopolliknande ställning på Europas finansmarknad och öka konkurrensen. Men också till att stärka konsumentmakten och kunders kontroll över sin data.

– De nya PSD2-reglerna förändrar bankvärlden i grunden. Det rör sig inte om en fluga. Från 2018 blir allt annorlunda, när bankerna måste öppna sig för externa aktörer som vill sälja sina tjänster till bankens kontoinnehavare, säger Erik Zingmark, Co-Head i Transaction Banking i Nordea, och fortsätter:

– Vi ser PSD2 som en möjlighet, och därför har vi satsat stort på vår Open Banking-plattform. Vi ser det som en chans att erbjuda våra kunder nya tjänster tillsammans med partners, och även att kunna betjäna kunderna i andra delar av världen än vår hemmaregion. 

Annons

Just nu är det bara kunddata från Finland som används i testerna, men inom kort breddas underlaget så att det omfattar kunddata även från de andra nordiska länderna.  

– Tillsammans med fintech-bolag och andra externa utvecklare satsar vi på att skapa nya produkter och tjänster för våra kunder på kortare tid än vad vi skulle klara på egen hand, samtidigt som vi ser till att kunderna har full kontroll över vilka data de är beredda att dela med sig av och vilka produkter de vill använda, säger Claus Richter, chef för Cash Management Solutions i Nordea, och fortsätter:

Genom att introducera utvalda pilottestare till kunddata på det här begränsade sättet kan Nordea samarbeta med de externa aktörerna, och använda deras fortlöpande feedback till att vidareutveckla sina tjänster. Fler urvalda externa aktörer inkluderas allteftersom under 2018. 

Annons

Realtid.se har sökt Gunnar Berger som leder Nordeas open banking-projekt.

Annons