Annons

Annons

Casper-von-Koskull534.jpg

Casper von Koskull, koncernchef, Nordea. Foto: Nordea
Casper von Koskull, koncernchef, Nordea. Foto: Nordea

Nordea planerar uppsägningar av anställda och konsulter

"Eftersom investeringarna börjar bära frukt är det dags för nästa fas, där vi ser att vi strukturellt kan få ner kostnaderna och öka effektiviteten”, säger vd Casper von Koskull och uppger samtidigt att 6.000 anställda och konsulter ska sägas upp.

I dag presenterar Nordea rapporten för tredje kvartalet 2017 där det framgår att Intäkterna minskade under tredje kvartalet samtidigt som kostnaderna ökade. Rörelseresultatet minskade med 5 procent jämfört med samma kvartal i fjol. 

Räntenettot var 1 procent högre än samma period i fjol och landade på 1.185 miljoner euro. Avgifts- och provisionsnettot var 2 procent högre än samma period i fjol och uppgick till 814 miljoner euro. Rörelseintäkterna minskade med 4 procent till 2.373 miljoner euro jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet minskade med 5 procent och uppgick till 1.090 miljoner euro under tredje kvartalet. Kostnaderna ökade med 2 procent till -1.204 miljoner euro. Detta var dock en minskning med 7 procent jämfört med andra kvartalet i år.

Vd Casper von Koskull nämner transformationen som pågått under två år i banken som lett till ökade kostnader. Det rör sig bland annat om investeringar i regelefterlevnad och riskhantering, samt i teknik som exempelvis kärnbankplattformen, digitala banktjänster och anpassning av IT-system. 

Annons

Annons

"Många av dessa satsningar ingick inte i den ursprungliga planeringen 2015. De har dock gjort banken avsevärt mer motståndskraftig, robust och agil”, kommenterar han.

Vidare skriver han att:

"Eftersom investeringarna börjar bära frukt som förväntat är det dags att gå in i nästa fas där vi ser att vi strukturellt kan få ner kostnaderna och öka effektiviteten. Denna omställning kräver ett kompetensskifte bland våra medarbetare. För att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft planerar vi att minska antalet anställda och konsulter med minst 6 000, varav cirka 2 000 är konsulter”.

Han uppger samtidigt att banken kommer ha transformationskostnader på 100-150 miljoner euro under fjärde kvartalet 2017 och att under 2018 räknar han med en kostnadsbas, inklusive transformationskostnader på cirka 4,9 miljarder euro som successivt går ned till under 4,8 miljarder euro 2012.

"Vi hade inte kunnat investera i en stabil plattform och vässa vår digitala och mobila distribution utan en stark balansräkning och robust affärsmodell. Under kommande år ska vi realisera skalfördelar genom att ta våra ”centres of excellence” till nästa nivå och skapa operativ effektivisering och automatisering. Därför behöver vi gå vidare med en kulturtransformation till en organisation där syftet och värderingarna är

vägledande. Detta skifte ska hjälpa oss att bli nummer ett bland jämförbara banker sett till kundnöjdhet”.

 

 

 

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons