Bank

Nordea och Nasdaq i nytt samarbete

I ett nytt samarbete för ökad transparens och analys av investeringars hållbarhetsavtryck, går Nordea samman med Nasdaq i ambitionen att öka tydligheten och göra det enklare att förstå vad hållbart sparande har för avtryck på miljön.

Publicerad 2020-05-14

Tjänsten, ESG Footprint, ska ge banker och institutionella investerare förmågan att hjälpa sina kunder att spåra ESG-påverkan i sina portföljer och enskilda värdepapper.

Den nya tjänsten spårar ett brett utbud av hållbarhetskriterier, inklusive kolavtryck, styrelsediversitet och företag som har flaggats för frågor om mänskliga rättigheter. Nordea är den första banken som tillhandahåller tjänsten till sina kunder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förra året lanserade Nordea elva nya hållbara fonder liksom ett antal hållbara liv- och pensionsprodukter som komplement till vårt hållbara urval. Miljöavtrycket från sparande har dock inte alltid varit enkelt att förstå.

– När vi erbjuder våra kunder att göra hållbara val måste vi också själva vara transparenta och tydliga kring hur våra hållbara lösningar skiljer sig från traditionellt sparande. Därför har vi inlett ett samarbete med Nasdaq där vi utvecklat en översikt för ökad transparens så att både kunder och rådgivare kan jämföra miljöavtrycket i våra hållbara sparandeportföljer mot ett index, säger Anders Langworth, chef för Sustainable Finance på Nordea, i en skriftlig kommentar.

– Vi tror att översikten, som vi kallar Hållbarhetsavtrycket, kommer att hjälpa våra kunder att bättre förstå vad hållbarhet kopplat till sparande innebär. Samarbetet med Nasdaq är en viktig milstolpe i vårt fortsatta arbete att bli mer transparenta. Vår ambition är att visualisera hur viktigt det är att göra hållbara val även för sitt sparande, säger Anders Langworth.

– Som en stor europeisk bank och en av de främsta i världen inom hållbara finanser är Nordea den perfekta partnern för att nå ut med Nasdaq ESG Footprint till ett brett spektrum av privata investerare och professionella rådgivare som vill väga in hållbarhet i sina placeringsbeslut och i sin placeringsrådgivning, säger James McKeone, chef för European Data på Nasdaq.

Hållbarhetsavtrycket kommer att visas i rådgivningsmöten för att hjälpa kunderna att förstå hur deras sparande står sig i fråga om koldioxidutsläpp, reserver av fossila bränslen, vattenförbrukning och avfallsgenerering.

Under det senaste året har Nordea också utökat sitt erbjudande inom grön finansiering, vilket innefattar hållbara obligationer, gröna bolån och grön bilfinansiering, samt lanserat gröna företagslån i alla våra nordiska länder för att underlätta för våra kunder att göra hållbara finansiella val.

Nasdaq har lanserat ett antal initiativ inom ESG, såsom Nasdaq Sustainable Bond Network, en global plattform för att öka öppenheten på marknaden för gröna obligationer, den nya Nasdaq OneReport-plattformen för att förenkla företagens hållbarhet och ESG-rapportering för offentliga företag också som en global ESG-rapporteringsguide.

Platsannonser

Logga in