Finans

Nordea investerar 640 Mkr i covid-obligationer

Nordea Liv & Pension har, tillsammans med Nordea Asset Management, båda en del av Nordeakoncernen, investerat totalt 640 miljoner kronor i två olika sociala obligationer. 

Publicerad 2020-04-08

Investeringarna på 640 miljoner kronor har gjorts i en obligation som givits ut av International Finance Corporation, som är en del av Världsbanken, samt i ytterligare en obligation som Nordiska Investeringsbanken givit ut. Medlen i obligationerna är öronmärkta och kommer att finansiera projekt som ska lindra de ekonomiska och sociala konsekvenserna orsakade av covid-19-pandemin, främst inom hälso- och sjukvård, utbildning samt finansiering till småföretag. Det framgår av ett pressmeddelande.

– I extraordinära tider krävs extraordinära insatser och det är en självklarhet att vi är med och stöttar olika aktiviteter och aktörer som vidtar åtgärder för att minska de negativa effekterna som uppstått till följd av corona-utbrottet säger Johan Nystedt, vd Nordea Liv & Pension i en skriftlig kommentar.

Exempelvis kommer obligationsdelen i Nordeas Generationsfonder, fonder som framför allt erbjuds till Nordeas kunder som sparar inom premiepension, ha innehav i dessa obligationer.

– I vår investeringsprocess strävar vi efter att integrera hållbarhetsaspekter och socialt ansvarstagande, och det här är ett bra exempel på det. Genom investeringen i dessa två obligationer kan vi vara med och bidra till att minska de hälsomässiga och ekonomiska effekterna av coronaviruset, säger Anette Eineljung, ränteförvaltningschef på Nordea Asset Management.

Platsannonser