Jacob Lundblad Nordax Bank
Jacob Lundblad, vd Nordax Bank. Foto: Nordax Bank
Bank

Nordax resultat upp 52 procent 2020 – Tidigarelägger hypoteksutlåningsmål

Trots pandemin redovisar nischbanken Nordax det starkaste rörelseresultat i bankens historia och räknar med fortsatt kraftig tillväxt 2021.

Publicerad 2021-02-26

Nischbanken Nordax ökade sitt rörelseresultat till 704 miljoner kronor 2020, vilket är en ökning med 52 procent jämfört med helåret 2019 (463). Det framgår av årsredovisningen för helåret 2020. Nettoresultatet ökade till 549 miljoner kronor, från 352 miljoner kronor 2019, vilket är en ökning med 56 procent. Kärnprimärkapitalrelation ökade med två procentenheter till 16 procent (14) och avkastning på eget kapital till 18 procent från tidigare 13 procent. 

– Nordax har under 2020, trots COVID-19, levererat den högsta vinsten någonsin med ett rörelseresultat om 704 miljoner kronor. Det starka resultatet har drivits av den goda tillväxten och en stark kostnadskontroll och vi ser att skalbarheten i Nordax plattform börjar synas allt mer. Vår kapitalisering är fortsatt stark med en Kärnprimärkapitalrelationen om 16,2 procent och Totalkapitalrelation om 17,2 procent. Avkastning på det egna kapitalet, som under året ökade till 3 352 miljoner kronor, 18 procent (13). Nordax fortsätter därmed att vara en lönsam och välkapitaliserad specialistbank, säger Jacob Lundblad, vd för Nordax, i en skriftlig kommentar till årsrapporten. 

Banken visade en tillväxt på utlåningssidan om 9 procent. Vid årets slut uppgick den totala utlåningen till 27,7 miljarder kronor. Hypoteksutlåning, bestående av bolån och kapitalfrigöringskrediter, uppgick till 36 procent av utlåningen, vilket är en ökning från 28 procent jämfört med 2019. Nordax bolån tog ett stort kliv uppåt med en utlåning om 3,2 miljarder kronor vid årets slut, jämfört med 1,6 miljarder kronor föregående år.

– Vår hypoteksutlåning genom Nordax bolån och SHP uppgick vid slutet av 2020 till 9,8 mdkr och utgjorde 36 procent av Nordax totala utlåning. Baserat på nuvarande tillväxttakt så förväntar vi oss att vi redan under första kvartalet nästa år kommer passera milstolpen 10 miljarder kronor i hypoteksutlåning. Vår fortsatt starka tillväxt inom hypotekslån visar på det stora kundvärde som våra bolåneprodukter löser, säger Jacob Lundblad.

 

Platsannonser

Logga in