Finans Nyhet

Nolltaxerare lever farligt

Publicerad

Skatteverket kommer i år att specialgranska landstingsanslutna pivatläkare, sjukgymnaster och andra yrkesgrupper inom vårdsektorn. Andra kontrollinsatser kommer att riktas mot byggföretag och leverantörer som haft uppdrag åt fastighetsägare som beviljats ROT-avdrag.

Bakgrunden till specialgranskningen i vårdsektorn är en skattekontroll av ett stort antal privatläkare i Göteborg under 2003 och 2004. I flertalet av de undersökta företagen förekom oredovisade inkomster eller avdrag för privata kostnader.

– Vi hittade dessvärre fel i 70 procent av fallen, säger Alf Oskarsson, kontrollsamordnare på skatteverket.

I år skärper skatteverket även kontrollen av restauranger, taxiföretag, städfirmor och åkerier. Dessutom kommer företag som utfört tjänster åt fastighetsägare med ROT-avdrag att specialgranskas. Tanken är att personer som har för vana att reducera sin inkomstskatt med falska kvitton från påstådda ombyggnader och tillbyggnader av bostadshuset, ska leva lite farligare i år jämfört med förra året.

Annons

Och den som planerar att nolltaxera i år bör använda bulvan vid ett eventuellt bilköp. Sedan förra året pågår en omfattande kontroll av personer som uppger att de inte har några inkomster. Idag finns cirka 150.000 nolltaxerare i riket. Ibland finns naturliga förklaringar. Personen ifråga kan till exempel vara studerande eller nyinvandrad. I år kommer särskilt nolltaxerare med lyxbilar att sättas under luppen.

– Det är oerhört enkelt eftersom vi har direktåtkomst till bilregistret. Ett exempel som på intet sätt är extremt var en kvinna som nolltaxerat men som samma år köpt en dyrare bil och en bostadsrätt för två miljoner. Hon lyckades inte förklara varifrån pengarna kommit och det slutade med en sköntaxering, säger Ewalena Nilsson, skatteverket i Malmö.

Dessvärre kan fuskande nolltaxerare som upptäcks fortfarande tjäna på ”affären”. I cirka 50 procent av fallen används existensminimum som underlag för sköntaxeringen.

Annons

Annons