M&A

Nolato förvärvar amerikanskt bolag för 2 miljarder

Plastkomponenttillverkaren Nolato har tecknat avtal avseende förvärv av amerikanska GW Plastics för 2 miljarder kronor. Aktien rusar 10 procent.

Uppdaterad 2020-08-06
Publicerad 2020-08-06

Bolaget, som är grundat 1955, har en årlig omsättning om cirka 1,8 miljarder kronor med en EBITA-marginal i storleksordningen 7 procent. Genom förvärvet erhålls betydande volymer och en stark position på den nordamerikanska kontinenten inom affärsområde Medical Solutions, vilket medför ytterligare tillväxtmöjligheter samtidigt som relationen till befintliga kärnkunder stärks. Efter genomfört förvärv har Nolato etablerat en solid global position på de tre viktigaste kontinenterna – Asien, Europa och Nordamerika. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Förvärv är, och har sedan länge varit, en viktig del av vår tillväxtstrategi och vi arbetar kontinuerligt för att skapa aktieägarvärde genom att finna kompletterande kvalitetsbolag som strategiskt stärker Nolatos befintliga verksamhet över tid. GW Plastics har attraherat oss under en längre period och det känns verkligen tillfredsställande att nu kunna slutföra affären. Genom förvärvet får vi en betydande volym och en stark position på den viktiga nordamerikanska kontinenten som stärker relationen med våra befintliga kunder och samtidigt öppnar upp ytterligare möjligheter för tillväxt och en breddad kundbas, säger Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist i en skriftlig kommentar.

GW Plastics grundades 1955 och har etablerat en position som en branschledande specialist på komplex formsprutad termoplast samt silikonlösningar med hög innovationsgrad och en högteknologisk standardiserad global tillverkningsplattform. Bolagets produkter används främst i medicintekniska produkter och till en mindre del inom system för fordon. Verksamheten har en årlig omsättning om cirka 1,8 miljarder kronor med en EBITA-marginal i storleksordningen 7 procent. Förvärvspriset, inklusive tilläggsköpeskilling, bedöms uppgå till cirka 2 miljarder kronor varav cirka 1,8 miljarder kronor erläggs vid tillträde. Drygt fyra femtedelar av GW Plastics verksamhet kommer framöver att redovisas inom affärsområde Medical Solutions och resterande del inom Industrial Solutions.

GW Plastics, med huvudkontor i Bethel, Vermont, har omkring 1 100 medarbetare vid sina sju anläggningar i USA, Mexiko, Kina och Irland. Bolaget har haft samma ägarkonstellation sedan 1983 och nuvarande management kommer att vara kvar i verksamheten. 

Affären bedöms slutföras, efter nödvändiga godkännanden från amerikanska myndigheter under september, då även konsolidering sker och medför en marginell positiv effekt på Nolatos vinst per aktie under innevarande år.

Förvärvet finansieras genom egna medel och upptagande av nya kreditavtal.

Nolatos största ägare är familjerna Jorlén och Boström som båda äger drygt 9 procent av aktiekapitalet.

Nolatos aktie som är noterad på Stockholmsbörsen Large Cap, rusar på i börsöppningen på torsdag. Efter 20 minuters handel är aktien upp med 10,8 procent till 832 kronor. Aktien är sedan årsskiftet upp med 51 procent.

 

Platsannonser