Annons

Annons

"New Law konkurrerar inte med de stora byråerna"

Med New Law digitaliseras och industrialiseras advokatbranschen. Vad tycker Old Law om det? Vi ställde frågan till Johan Herrström, Lindahl, Maria-Pia Hope, Vinge, Kristina Einarsson, Setterwalls och Jan Dernestam, Mannheimer Swartling.

Johan Herrström. 

I måndags publicerade Realtid ett reportage om det heta begreppet "new law". Nu låter vi de trationella byråerna ge syn sak på fenomenet.

Johan Herrström, ordförande Lindahl

1. Vad ser du som intressantast i trenden med New Law-byråer?
– Det intressantaste för oss i trenden med New Law-byråer är att de tvingar de större etablerade byråerna att fortsätta arbetet med att på alla sätt effektivisera rådgivningen, i syfte att kunna fortsätta leverera högkvalitativa lösningar och råd på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt, vilket i slutändan naturligtvis gynnar våra klienter.  

Annons

Annons

2. På vilket sätt kan det vara ett hot mot traditionella advokatbyråer?
– Vi ser inte New Law som ett hot utan välkomnar dem istället som nya aktörer som kan utveckla sina juridiska rådgivningstjänster med lite nya perspektiv. Vi som etablerad byrå utvecklar och funderar över ungefär samma frågor som de gör. Den påstådda skillnaden i ägarstrukturer hindrar inte vår utveckling på det sätt som ofta görs gällande. Vill man utvecklas så gör man det, oavsett vinstdelningsmodell.

– Det kommer i framtiden att finnas plats för moderna och kompetenta rådgivare, oavsett om de kallas New Law eller Advokatbyrå. Vi kan alla dra nytta av den tekniska utvecklingen, digitalisering och nya arbetssätt.

3. Hur påverkar digitaliseringen den rådande affärsmodellen?
– Den tekniska utvecklingen inom LegalTech effektiviserar och kvalitetssäkrar flera moment i vårt arbete men påverkar egentligen inte själva affärsmodellen. Lindahl har sedan länge True Partnership och investerar löpande i tekniska innovationer, digitalisering av processer etc. Vår affärsmodell är inget hinder för detta framåtriktade arbete.

4. Vilken utmaning ser du som viktigast för din byrå utifrån er position på marknaden?
– Vår största utmaning – vilken är mycket lustfylld och inspirerande – är att genomföra vår nya affärsplan, vilket bland annat innebär att expandera vår verksamhet i Stockholm.

Maria-Pia Hope. 

Maria‑Pia Hope, vd Vinge

1. Vad ser du som intressantast i trenden med New Law-byråer?
– NewLaw-byråernas nya sätt att marknadsföra och erbjuda juridiska tjänster digitalt, där de i större utsträckning omfamnar teknik, kundupplevelse och alternativa prissättningsstrategier.

2. På vilket sätt kan det vara ett hot mot traditionella advokatbyråer?
– Jag ser det som en möjlighet, inte ett hot. Det sätter ljuset på vikten av en tydlig strategi och att utveckla och förändra, för att förbli relevant. För oss stora byråer ger det incitament att ta tillvara den kunskap och erfarenhet vi byggt upp genom att hantera vissa typer av uppdrag, inte bara ibland utan väldigt ofta.

3. Hur påverkar digitaliseringen den rådande affärsmodellen?
– Jag tror inte att man ska överdriva betydelsen. Att affärslivet blir alltmer komplext och kräver kloka och erfarna rådgivare är en nästan lika tydlig trend som digitaliseringen.  På sikt kan det hända att branschen segmenteras, även om jag tror att det är fullt möjligt för de storbyråer som vill och har satsat rätt att fortsätta att hantera bulkjuridiken. Majoriteten lär ju, som vi, investera stora resurser i digitalisering och effektiva processer.

4. Vilken utmaning ser du som viktigast för din byrå utifrån er position på marknaden?
– Förutom att ta vara på vår know-how och se till att den kommer klienterna till godo med hjälp av nya lösningar och processer är det en huvudutmaning att säkerställa informationssäkerheten hos de verktyg vi använder. Vi hanterar stora mängder konfidentiell data, och just vad avser informationssäkerhetsfrågor ser vi att det ganska ofta finns ett mått av naivitet bland legal tech-leverantörerna. Men vi har generellt sett bra dialoger – och bidrar inte sällan till insikter och nytänk.

 

Kristina Einarsson

Kristina Einarsson, vd Setterwalls

1. Vad ser du som intressantast i trenden med New Law-byråer?
– Det är väldigt intressant att se en marknad förändras och att det blir fler aktörer som tillhandahåller juridiska tjänster. Tidigare kunde den som önskade köpa juridiska tjänster välja mellan stor, liten eller mellanstor advokatbyrå. Nu finns det en mängd olika aktörer att välja på beroende på behovet och det är bra för köparna och för utvecklingen av branschen. De aktörer som brukar kallas New Law och som erbjuder digitaliserade produkter är här för att stanna och i takt med att kvaliteten på de produkter som dessa aktörer erbjuder blir bättre så kommer marknaden att expandera.

2. På vilket sätt kan det vara ett hot mot traditionella advokatbyråer?
– De tjänster som tillhandahålls av de aktörer som brukar kallas New Law har ju historiskt även tillhandahållits av advokatbyråer. En köpare av juridiska tjänster kommer att ha fler leverantörer för olika typer av uppdrag och inte bara en ”husbyrå”. De byråer som har livnärt sig på att leverera avtal av standardkaraktär kommer sannolikt att ha svårt att konkurrera om det går att leverera samma produkt billigare med en teknisk lösning. Däremot kommer det även i fortsättningen att finnas behov av den erfarenhet och specialistkompetens för komplexa uppdrag som större affärsjuridiska byråer med bred och djup kompetens har och för specialiserade nischbyråer för specifika uppdrag.

3. Hur påverkar digitaliseringen den rådande affärsmodellen?
– Advokatbranschen driver mot en större professionalisering och även om jag tror att en partnerägd struktur även fortsatt kommer att vara den rådande modellen tror jag att vi kommer att se fler karriärvägar inom advokatbyråerna och även en större rörlighet på arbetsmarknaden.

4. Vilken utmaning ser du som viktigast för din byrå utifrån er position på marknaden?
– Att vi är förändringsbenägna och tar till oss digitaliseringens möjligheter i vårt arbete för att leverera juridiska tjänster som möter våra klienters behov.

Jan Dernestam.  

Jan Dernestam, vd Mannheimer Swartling

1. Vad ser du som intressantast i trenden med New law-byråer?
– Denna typ av företag har ju funnits i ganska många år nu, men vad man kan konstatera är att de är och har varit mycket duktiga på att identifiera en egen nisch i marknaden där en efterfrågan på deras typ av tjänster finns. Går man lite längre tillbaka i tiden så arbetade förstås även lite större advokatbyråer en hel del även på deras område, men i takt med den segmentering som fortfarande pågår som ett resultat av bland annat digitaliseringen, så fokuserar de största byråerna numera på den mer komplexa så kallade high-end marknaden.

2. På vilket sätt kan det vara ett hot mot traditionella advokatbyråer?
– Dessa nya service providers konkurrerar inte med de stora advokatbyråerna, det är snarare så att vi kompletterar varandra och vi välkomnar deras framgångar. Vi på Mannheimer Swartling råder vi våra klienter att använda oss för sina största och mest komplexa ärenden, men föreslår ofta att de ska anlita mindre byråer eller den kategori som ni här kallar ”New Law-byråer” för enklare bulkjuridik. Det viktigaste är att våra klienter känner att de får en kostnadseffektiv rådgivning och då gäller det att de anlitar rätt rådgivare för varje typ av uppdrag och många av dessa nya rådgivare håller en mycket hög kvalitet på den typen av enklare tjänster.

3. Hur påverkar digitaliseringen den rådande affärsmodellen?
– Vårt system med Pure Lockstep, det vill säga att alla delägare delar exakt lika på vinsten helt oberoende av arbetsinsats eller specialisering, är en förutsättning för att vi varje år ska kunna investera oerhört mycket tid och pengar i nya system och arbetsprocesser. Tack vare likadelningen så har alla våra 82 kompanjoner en mycket långsiktig syn på vår verksamhet, och vår gemensamma ambition är att bygga ett starkare Mannheimer Swartling på tio, femton och tjugo års sikt snarare än att göra kortsiktiga vinstmaximeringar. Vi tog nyligen vårt arbete med framtidsfrågorna ett steg vidare genom att etablera en helt ny affärsenhet vid namn MSA Innovation Lab där vi bland annat har skapat en inkubator för start-ups inom Legal Tech.

4. Vilken utmaning ser du som viktigast för din byrå utifrån er position på marknaden?
– Digitalisering och automatisering i all ära men om vi fick välja en enda utmaning för advokatbranschen som vi vill lösa så är det att uppnå en jämn fördelning av män och kvinnor på delägarnivå. Alla advokatbyråer har under lång tid arbetat väldigt mycket med frågan och branschen går absolut åt rätt håll men det går alldeles för långsamt.

 

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons