IT

Net Ents vd tvingas lämna

Net Ent har beslutat att vd Per Eriksson ska sluta som vd och koncernchef. Enligt ordförande Vigo Carlund har "verksamheten inte utvecklats som den borde".

Uppdaterad 2018-03-26
Publicerad 2018-03-26

Styrelsen i Net Ent har beslutat att byta vd "i syfte att öka fokus på långsiktig tillväxt för bolaget", framgår det av pressmeddelandet. Vd Per Eriksson tvingas därmed att sluta som vd och koncernchef för bolaget.

- NetEnt har under många år utvecklats väl och flera delar av verksamheten fortsätter att visa god utveckling. Jag tänker främst på tillväxten på reglerade marknader. Däremot har helheten i verksamheten inte utvecklats som den borde. Styrelsen anser att NetEnt behöver en ny kraft för att vända utvecklingen och för att uppnå ett ökat fokus på tillväxt.

- Den värdeskapande potentialen i NetEnt är fortsatt stor. Onlinespelmarknaden växer strukturellt tack vare migrationen av spel från landbaserade former till online. Bolaget står väl rustat finansiellt och har ett starkt varumärke inom sitt segment av marknaden. Styrelsen vill även framföra ett tack till Per Eriksson för hans tid som vd för NetEnt, säger Net Ents styrelseordförande Vigo Carlund i en kommentar.

Av pressmeddelandet framgår det att rekryteringen av en ny vd startar omgående och Therese Hillman har utsetts till tillförordnad vd. Hon kvarstår även i sin nuvarande roll som cfo.

Platsannonser