Neobo Fastigheter noteras på First North på fredag

Ylva Sarby Westman, CastellumYlva Sarby Westman, Castellum
Ylva Sarby Westman, vd för börsaktuella Neobo Fastigheter.
Publicerad
Uppdaterad

Fastighetsbolaget Neobo, som tidigare har knoppats av från SBB, har godkänts för notering på First North med första noteringsdag den 10 februari.

Finwire/Realtid.se

Bolagets fastighetsportfölj består av 268 fastigheter som per 30 september 2022 hade ett samlat marknadsvärde om 15,8 miljarder kronor. Per 31 december 2022 värderades fastighetsbeståndet, av externa auktoriserade värderare, till 15,3 miljarder.

Bostadsfastigheter står för 95 procent av fastighetsvärdet och resterande värde utgörs i huvudsak av samhällsfastigheter. Såsom framgår av bolagets upprättade bolagsbeskrivning har Neobo, per dagens datum, ingått nya kreditavtal om 7,4 miljarder kronor varav cirka 80 procent är räntesäkrat. De nya kreditavtalen innebär att Neobo, per dagens datum, har en genomsnittlig kapitalbindningstid om 4,1 år, en genomsnittlig räntebindning på 1,7 år och en genomsnittlig ränta om 2,5 procent.

Neobo kommer genom noteringen att bli ett av de största renodlade noterade bostadsbolagen i Sverige, baserat på marknadsvärdet av fastigheterna, skriver bolaget.

Annons

Ylva Sarby Westman är sedan i höstas vd för Neobo Fastigheter.

Ilija Batljan är inför noteringen största ägare med 9,27 procent av aktier och röster.

Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare i samband med noteringen.

Annons

Finansiella rådigare har varit Danske Bank, Swedbank och SEB.

Ernst & Young är bolagets revisor.

Läs hela prospektet här>>

Annons
Annons