Natos tuffa krav på Sverige: ”Inte så imponerande”

NatoNato
Statsminister Ulf Kristersson (M) och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Publicerad
Uppdaterad

Sveriges infrastruktur måste förbättras avsevärt om vi ska kunna leva upp till våra åtaganden som Natoland.

Cia Erander

Emelie Stark

Nu när Sverige har gått med i försvarsalliansen ställs helt andra krav på infrastruktur och sjukvård.

Vid händelse av krig, antingen i Sverige eller annat Natoland, måste transport av soldater och krigsmateriel kunna säkras.

”Både vad gäller vägnätet och järnvägen så har vi en underhållsskuld som kommer att kräva investeringar”, säger Thomas Ekström, expert på militär logistik vid Försvarshögskolan, till Dagens Nyheter.

Annons

Katastrofalt om Malmbanan strejkar

Per Skoglund, universitetslektor inriktad mot logistik på Försvarshögskolan, menar att det mellan Stockholm, Göteborg och Malmö finns ”ganska bra” kopplingar.

Malmbanan är dock något av ett sorgebarn.

“Jag vet inte hur många veckor den stod still i vintras. Det är inte så imponerande”, säger han.

Annons

En annan sträcka som är viktig är den mellan Sundsvall och Trondheim. Här skulle en del broar inte hålla för tunga militära transporter.

Tre experter

På tal om ovan nämnda underhållsskuld har Dagens Nyheter frågat tre experter hur Sverige ska satsa och vilka prioriteringar som måste göras.

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, betonar vikten av en robust infrastruktur för tillväxt.

Annons

”Så länge vi fortsätter ha en underhållsskuld som växer och växer så kommer Sverige inte hamna i ett bättre läge”, säger han.

Elektrifiering och järnväg 

Shoka Åhrman, sparekonom och strateg på SPP, lyfter elnätets roll för industrin och den gröna omställningen.

”Elektrifieringen är en viktig del av Sveriges tillväxt”, säger hon och påpekar att även vattenförsörjningen är kritisk – med flera potentiella risker.

Professor emeritus Bo-Lennart Nelldal, som ägnat sitt arbetsliv åt trafikplanering och järnvägar, kritiserar regeringens beslut att stoppa nya stambanor.

”Det akuta banunderhållet upphandlas i dag till lägsta pris vilket medför att man inte lagar förrän det går sönder”, säger han.

Läs mer:
SJ:s vd kritiserar Trafikverket och säger att bristerna på järnvägen är ett nationellt haveri. Realtid
Nato vill rusta Ukraina med 1000 miljarder. Realtid
Sveriges försvarsbudget utökas med nära 53 miljarder till 2030. Realtid

Annons