Annons

Annons

Nasdaq överväger avnotera Gaming Corps

Nasdaq överväger att avnotera Gaming Corps från First North och bolaget utreder samtidigt ett eventuellt byte av handelsplats. 

I december 2018 satte Nasdaq Gaming Corps aktie under observationsstatus och beslutade att bolaget skulle genomgå en omnoteringsprocess där det skulle betraktas som en ny emittent.  

Gaming Corps har nu mottagit ett anmärkningspåstående från Nasdaq som listar överträdelser mot regelverket från 2016 och framåt, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

“Mot bakgrund av dessa överträdelser meddelar man att börsen avser besluta om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq First North Growth Market, samt att innan ett sådant beslut fattas bereds bolaget möjlighet att senast den 25 oktober 2019 inkomma med skriftliga synpunkter”, skriver Gaming Corps. 

Annons

Annons

Gaming Corps ledning avser inkomma med synpunkter enligt instruktion. Parallellt med det arbetet utreds möjligt byte av handelsplats med syfte att fortsatt hålla aktien noterad för att tillgodose aktieägarnas intressen.

– Dagens besked kom som en chock. Vi hade inte väntat oss att bedömningen av bolaget skulle vägas till största delen på historiska händelser. Ledning och styrelse vidhåller alltjämt att beslutet om observationsnotering december 2018 var korrekt, och vi står bakom Nasdaqs bedömning av alla historiska överträdelser, kommenterar vd Juha Kauppinen.  

– Bedömningen om bolagets framtida förmåga till regelefterlevnad delar vi dock inte, fortsätter Juha Kauppinen. 

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons