Annons

Annons

Myfc reviderar strategin

Styrelsen i bränslecellsbolaget Myfc har genomfört en strategisk översyn och reviderat bolagets strategi. Bolaget vill öka takten i integrationen av dess teknik i smartphones och powerbanks.

Sammanfattningsvis består den reviderade strategin främst i avsikten att starkt accelerera integrationen av Myfcs bränslecellsteknologi i mobila enheter, som smartphones och powerbanks. Bolaget kommer dessutom att marknadsföra bolagets bränslecell till andra powerbanktillverkare.

“Myfcs befintliga verksamhet vad gäller försäljning av bolagets egen powerbank JAQ Hybrid samt satsningarna mot fordonsindustrin fortsätter oförändrat. De avtal som slutits fortsätter gälla och de diskussioner som pågår med operatörer och distributörer globalt fortsätter enligt vad som kommunicerats tidigare”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Vår förändrade strategi är baserad på den analys vi genomfört om hur vi snabbast kan exploatera potentialen i Myfcss bränslecellsteknologi i marknaden, samt vår uppskattning om intäktspotentialen avseende våra olika erbjudanden. Den unika möjligheten för Myfc är att vårt erbjudande gör det möjligt för våra kunder och vi själva att få återkommande intäkter med hjälp av våra bränslekort, säger Jörgen Lantto i en kommentar.

Annons

Annons

– Vi har dessutom ett erbjudande som har potential att i grunden förändra det sätt vi laddar våra smartphones. Vi vill bidra till att göra våra smartphones fullt mobila och därmed erbjuda stark konsumentnytta. Denna kombination har varit starkt bidragande till mitt engagemang i bolaget och är också skälet till att jag nu kandiderar till ordförandeposten – nu vill vi exekvera i dessa vertikaler med befintliga och nya kompetenta medarbetare för att göra bolagets vision till en verklighet.

Jörgen Lantto har föreslagits som ny styrelseordförande i bolaget, och förväntas bli vald vid bolagets extrastämma den 9 maj.

– Myfc har en unik position med vår mjukvara, patent, bränsle och bränslecellsteknologi. Tack vare utvecklingen av JAQ Hybrid har vi kraftigt förbättrat vår teknologi och lärt oss hur den kan integreras i bärbara enheter som powerbanks och smartphones. Den analys vi gjort avseende energitätheten i vår teknologi gör att vi kommer att ha ett mycket spännande erbjudande till smartphonetillverkare och tillverkare av andra bärbara enheter som powerbanks, säger Björn Westerholm, vd Myfc.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons