Finans Nyhet

Minskad framtidstro hos exportföretagen

Taggar i artikeln

Svensk exportkredit
Svensk ExportkreditSvensk Exportkredit
Publicerad
Uppdaterad

De svenska exportföretagen räknar med en dämpad tillväxt och deras optimism för framtiden sjunker, visar Svensk Exportkredits (SEK) index över exportföretagens framtidstro i rapporten Exportkreditbarometern. Samtliga parametrar pekar nedåt och index sjunker markant från höstens rekordhöga nivå.

Realtid.se

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Samtliga parametrar sjunker och barometerns index över exportföretagens framtidstro minskar från höstens rekordhöga 46 till 37, vilket är i linje med 2018 års resultat.

Nästan hälften av landets största exportföretag räknar med ökad orderingång under det kommande året. Ungefär lika många räknar med att nyanställa i Sverige under samma period.

I indexet över företagens framtidstro vägs förväntningarna för det närmsta året gällande den finansiella situationen, orderingångar, likviditetssituation och antal anställda i Sverige, samman. Sedan mätningarna startade våren 2013 har indexet som lägst varit minus 35, vilket inträffade när pandemin slog till våren 2020, och som högst 46, under våren och hösten 2021.

Annons

Finansiell situation: 45 procent tror att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmaste året, vilket är en minskning mot 51 procent i höstas.

Likviditetssituation: Under det kommande året räknar 40 procent av företagen med att deras likviditetssituation kommer att stärkas, vilket är en liten försvagning jämfört med höstens 42 procent.

Orderingång: 48 procent av exportföretagen räknar med ökad orderingång under det närmaste året. Det är en minskning jämfört med i höstas då andelen var 56 procent.

Annons

Sysselsättning: 46 procent räknar med att öka antalet anställningar i Sverige under det kommande året. Det är en minskning jämfört med i höstas då motsvarande andel var rekordhöga 55 procent.

 

Annons