Mindark gör rekordresultat

Det virtuella spelet Entropia Universe drar in stora pengar till Göteborgsbolaget Mindark. Och på papperet är vd:n Jan Welter Timkrans en av Göteborgs rikaste män.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2007-03-01

Jan Welter Timkrans är cool.

Efter Realtid.se:s artiklar om de interna stridigheterna i aktieklubben Bridge Group, efter Mindarks nyemission där Bridge och medlemmar drog in sammanlagt 24,5 miljoner kronor till Mindark, där Bridge sparkade ut Tamm & Partners och Bridges advokat gick i konkurs, svarar han lugnt.

– Nej, vi har inget med Bridge att göra. Det är inget som angår oss.

De drygt 850 ”Nya ägare via Bridge Investment Network”, som det står i Mindarks årsredovisning, erhöll genom emissionen 12,8 procent av aktiekapitalet.

Det gav en värdering av Mindark på drygt 200 miljoner kronor.

Enligt uppgifter så har det förekommit handel inom Bridge med Mindarkaktier till två gånger ingångsvärdet. Är det något du känner till?

– Nej, det är mer än jag vet.

Och har det förekommit handel på två gånger pengarna i Bridge-nätverket, så uppstår det i förlängningen en värdering av Mindark på drygt 400 miljoner kronor.

– Det kan jag direkt säga att det är inget orimligt isåfall, säger Jan Welter.

Har ni i era börsplaner plockat fram någon egen värdering av bolaget?

– Nej, det är endast preliminära diskussioner än så länge, och jag skulle inte heller kunna gå ut med sådana indikationer om så vore.

För till börsen ska Mindark

–Vi håller på med det för fullt, jag räknar med att vi går ut på börsen inom något år, det kan gå fortare också. Redan nu har vi 800 aktiägare och de vill säkert kunna trada aktien också, så då gör vi det för den skull, säger Jan Welter.

Ekonomi- och finanschefen Anders Stenlund utesluter inte att Mindark noteras redan i år.

Enligt Jan Welter är det aktuellt med en notering i Sverige eller Norge.

–Vi kikar på olika alternativ, säger han.

Men inte på någon skruttlista som NGM?

– Nej, absolut inte, säger Jan Welter.

Och ni behöver ingen ytterligare nyemission?

– Nej, inte vad vi har planerat.

Resultatet för 2006 är så gott som klart. Ett rekordresultat.

– Vår prognos pekade på en omsättning på 55 miljoner kronor och den slår vi. Och vi gör ett rörelseresultat på cirka 20 miljoner kronor före skatt, säger Anders Stenlund.

Hittills har det virtuella onlinespelet Entropia Universe lockat till sig 550.000 användare.

Och det är med er modell – det kostar inget att vara i spelet?

–Det stämmer. Det är frivilligt att använda pengar inne i systemet om man vill. Det är som på stan, det kostar inget om man vill gå ut och titta, säger Jan Welter.

Hur aktiva är era spelare i Entropia?

– Våra spelare är betydligt aktivare än spelare hos våra konkurrenter, även om vi inte har några egentliga konkurrenter.

Men hur många av användarna är egentligen aktiva användare?

– Det är företagshemligheter, säger Jan Welter.

Ni fick 24,5 miljoner kronor i nyemissionen från Bridge – vad har ni använt pengarna till?

–De kom in så sent att vi inte har behövt använda dem. När de kom in så tjänade vi redan så mycket pengar Vi går ordentligt plus så vi har inte behövt utnyttja ett öre av dem, men det visste vi inte på den tiden.

Så emissionsmiljonerna ligger i er stridskassa?

– Ja. Men vi har projekt på gång för framtiden. Vi kommer att gå ut i Tyskland, men vi är inte bemannade där än. Vi kommer även att gå ut i USA. Vi kommer att behöva närvaro i tre tidszoner, så efter det väntar Fjärran östern.

Jag försöker få ytterligare klarhet i relationen till Bridgemedlemmarna som investerat i Mindarkaktier.

Bridgemedlemarna som är aktieägare i Mindark står inte personligen i er offentliga aktiebok, utan deras aktier är i flertalet fall förvaltarregistrerade. Har ni interna uppgifter på vilka de aktieägarna är?

–Nej, jag ser endast depåinnehavare. Jag ser inte vad som gömmer sig bakom det, säger Anders Stenlund.

Men några utkastade Bridgemedlemmar är rädda att de förlorat sina Mindarkaktier?

–Det vet jag inte om det skulle vara juridiskt hållbart.

Är den för vissa oklara situationen inom Bridge Group något problem för er?

–Nej det tycker jag inte. Det lägger sig inte i Mindarks skötsel. De är som vilka andra passiva ägare som helst.

Bridge har inte framfört några önskemål om att få styrelserepresentation?

–Nej.

Och om enskilda ägare som är Bridgemedlemmar vill delta i er bolagsstämma i maj, är de välkomna?

–Då behöver de tillfälligt registrera om aktieinnehavet från förvaltarregistreringen, det är en rutinåtgärd inför bolagsstämmor. Jag vet inte hur Bridge Groups interna avtal ser ut, om Bridgemedlemmar på något sätt har avtalat bort den möjligheten, avslutar Anders Stenlund.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in