FondNyhet

Miljöteknik ny favorit för Ny Tekniks förvaltare

Fredrik Stenkil, Swedbank Robur, Ny TeknikFredrik Stenkil, Swedbank Robur, Ny Teknik
”Vi tror att det kommer att krävas en kraftig omställning av samhället de närmsta decennierna för att begränsa koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären och för att uppnå klimatmålen i till exempel Parisavtalet. Miljöteknik för oss är de bolag som på något sätt kan möjliggöra denna enorma omställning i samhället”, säger Fredrik Stenkil
Publicerad
Uppdaterad

Swedbank Roburs fond Ny Teknik investerar framför allt i informationsteknik, underhållning, hälsa och miljöteknik. Ett växande tekniktema i fonden är miljöteknik såsom förnybar energi, elektrifiering, automation och resursåtervinning.

Realtid.se

Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i Sverige och övriga Norden men som har även möjlighet att investera upp till 40 procent utanför Norden. Fonden förvaltas av Fredrik Stenkil tillsammans med Jesper Birch-Jensen. De bägge förvaltarna har huvudfokus på att hitta små innovativa bolag verksamma inom teknik- och hälsovårdssektorn. Temat miljöteknik har ökat sin andel av fonden på senare tid. Det rapporterar Swedbank Aktiellt.

–Vi tror att det kommer att krävas en kraftig omställning av samhället de närmsta decennierna för att begränsa koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären och för att uppnå klimatmålen i till exempel Parisavtalet. Miljöteknik för oss är de bolag som på något sätt kan möjliggöra denna enorma omställning i samhället, säger Fredrik Stenkil till Swedbank Aktuellt.

Förvaltarna har valt att fokusera på de bolag som de bedömer vara de mest konkurrenskraftiga inom solenergi, elektrifiering av motorer, autonoma fordon, automationslösningar och resursåtervinning.

Annons

Ett exempel är det amerikanska bolaget Enphase Energy, som har varit fondens starkast bidragsgivare under 2022 med en uppgång på knappt 60 procent. Ett annat exempel är det norska bolaget Tomra. Bolaget världsledande inom automatiserad sortering och returhantering av till exempel avfall, dryckesförpackningar, livsmedel.

Förvaltarna har även en ambition att Ny Teknik ska bli mer aktiv på den amerikanska aktiemarknaden inom teknologi och hälsovård.

Under 2020 hade många av bolagen en väldigt hög värdeökning relaterat till pandemin och Ny teknik gick det året upp 88 procent. Senaste året har man sett en tillbakagång i många av aktierna bland annat beroende på högre räntor, högre inflation och krigsoro.

Annons
Annons