John Hedberg, Creades.
Finans

Miljonregn över Creades ledning 

Efter ett rekordår betalar Sven Hagströmers investmentbolag Creades ut maxbeloppet i bonusar till ledningen.

Uppdaterad 2021-01-26
Publicerad 2021-01-26

Creades levererade det i särklass starkaste resultatet i bolagets historia med en avkastning om hela 82 procent för 2020, enligt bokslusrapporten som publicerades i morse.

Det enskilt största innehavet Avanza stod för en ansenlig portion av investmentbolagets framgångar med en kursutveckling under 2020 om 141 procent. Inom den onoterade delen av portföljen var nätapoteket Apotea den enskilt största bidragsgivaren.

–Vi utvecklades därmed nästan sex gånger bättre än Stockholmsbörsen och elva gånger bättre än vårt absoluta avkastningskrav, skriver bolagets vd John Hedberg i rapporten.

Förklaringen till rekordresultatet kan i mångt och mycket sägas vara en pandemi-säker portfölj.

–Corona-pandemin har gjort att många sitter hemma vilket innebär att all rörelse mot mer digitala affärsmodeller har gått på turbofart under året. Och vi har väldigt många digitala affärsmodeller i vår portfölj. Vi har också ett stort fokus på slutkundnytta. Allt detta har samverkat i år, säger John Hedberg till Realtid.

Rekordresultatet kommer också att göra ett positivt avtryck i ledningens plånböcker.  

Enligt bokslutsrapporten har Creades gjort en avsättning på 336 miljoner kronor för rörliga ersättningar. Det är tio gånger så mycket som föregående år.

Samtidigt finns ett tak på hur mycket som kan betalas ut ett enskilt år.

Detta har satts till fem fasta årslöner vilket innebär att vd John Hedbergs rörliga ersättning för 2020 åtminstone kommer att uppgå till 18 miljoner kronor.

Detta baserat på en fast lön på 3,6 miljoner kronor för 2019.

Hälften av den rörliga ersättningen ska enligt reglerna användas till aktieköp i Creades. 

Platsannonser

Logga in