Miljardförlust för Arnhults M2 Asset Management

Taggar i artikeln

Rutger Arnhult
Rutger Arnhult, ny ordförande i Castellums styrelse. Foto: TTRutger Arnhult, ny ordförande i Castellums styrelse. Foto: TT
Rutger Arnhult. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Rutger Arnhults investment- och fastighetsbolag M2 Asset Management redovisar en mångmiljardförlust i det tredje kvartalet.

Finwire

Hyresintäkterna uppgick till 92 miljoner kronor (98), en minskning med 6,1 procent mot föregående år. Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag var 1 101 miljoner kronor (767).

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till minus 450 miljoner kronor (107). Resultatandelar i intresseföretag var minus 3 465 miljoner kronor (1 172). Värdeförändringar i finansiella tillgångar var minus 284 miljoner kronor (419).

Resultatet före skatt var minus4 455 miljoner kronor (1 294). Resultatet efter skatt blev minus 4 327 miljoner kronor (1 257).

Annons

”Med M2’s stora exponering mot fastighetssektorn är det självklart kännbart när sektorn nu drabbas av så breda aktiekursnedgångar. Vi ser dock långsiktigt på våra fastighetsinvesteringar och de visar generellt goda underliggande affärsförutsättningar i det långa perspektivet”, uppger avgående vd Mia Arnhult i rapporten.

Hon fortsätter.

”För tillfället befinner vi oss i en utmanade marknad och det kräver anpassning och flexibilitet, både vad gäller finansiering och underliggande verksamhet.”

Annons

Mia Arnhult skriver också att man var tvungen att avyttra aktierna i Castellum och att man inte ändrat uppfattning om bolaget. Den negativa effekten var 6,1 miljarder kronor och det inträffade efter periodens utgång. Företaget har lösgjort likvida medel för att lösa obligationsförfall under innevarande och nästa år.

Annons