Mats Qviberg. Foto: Peter Knutson
Finans

Mats Qviberg ökar i Bilia

Köper aktier för 15,7 miljoner kronor.

Sara Johansson
Uppdaterad 2017-08-24
Publicerad 2017-08-24

Mats Qviberg fortsätter att öka sitt innehav i Bilia. I dag den 24 augusti förvärvade han 200.000 A-aktier i bolaget till förvärvspriset 78,50 kronor per aktie. En total summa om 15,7 miljoner kronor.

Mats Qviberg, som även är styrelseordförande i bolaget, äger sedan tidigare 9,90 procent av röster och kapital i bolaget. Utöver detta äger han även via Öresund aktier och röster i bolaget. 

Öresund ägde vid årsskiftet 10,10 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Öresund har dock sedan dess också förvärvat aktier i Bilia. Senast för ett par dagar sedan då investmentbolaget förvärvade 50.000 aktier i bolaget för 79,14 kronor styck, vilket gav en likvid på nästan 4 miljoner kronor. Även i början av augusti förvärvade Öresund 75.000 aktier i Bilia för en total likvid om 6 miljoner kronor. I slutet av juli förvärvade Öresund 150.000 aktier i Bilia för 11,7 miljoner kronor.

Även Mats Qvibergs dotter, Anna Engebretsen, tror på Bilia och äger 4,1 procent i bolaget samt är styrelseledamot i bolaget.

Bilias styrelse föreslog inför årsstämman den 19 april 2017 en ordinarie utdelning med 8 kronor per aktie, totalt 411 miljoner kronor, vilket var en ökning med föregånde års utdelning om 7,50, vilket antogs av stämman. 

Platsannonser