Markant ökning av AI-jobb i Sverige

Taggar i artikeln

AI PwC Undersökning
Publicerad
Uppdaterad

Behovet av AI-kompetens har ökat markant under de senaste åren enligt en ny global studie av en halv miljard jobbannonser, som har tagits fram av PwC. I Sverige efterfrågades AI-kompetens fem gånger så ofta under 2023 jämfört med 2018. Resultatet visar också att specialistjobb inom AI ger högre ersättning.

Realtid.se

Rapporten visar också på tydliga fördelar för såväl individer som företag. De jobb som kräver AI-kompetens kan nämligen ge upp till 25 procent högre lön än genomsnittet på vissa marknader. Inom de sektorer som är mest AI-mogna, visar det sig även att verksamheterna hade en fem gånger högre produktivitetsökning än genomsnittet. Det framgår av ett pressmeddelande.

– AI kan hjälpa många företag att nå bättre produktivitet, samtidigt som samhällsvinster skapas. Ökad produktivitet leder ofta till ekonomisk tillväxt, högre lönenivå och ökad levnadsstandard. Men för att nå dit måste fler verksamheter investera i AI och införliva det i såväl affärsstrategi som i medarbetarnas löpande kompetensutveckling, säger Jessica Carragher Wallner, ansvarig för området People & Organisation på PwC Sverige i en skriftlig kommentar.

Samtidigt som AI ger möjligheter så innebär omställningen även utmaningar. Enligt den aktuella kartläggningen förändras kraven på kompetensutveckling i betydligt snabbare takt inom arbeten med en tydlig exponering mot AI. I PwC:s senaste globala vd-undersökning, CEO Survey, uppger till exempel hela 69 procent av företagsledare att AI kommer kräva att medarbetare kompetensutvecklar sig under den närmaste tiden.

Annons

Rapporten visar även på en tydlig minskning i efterfrågan av kompetens inom områden som går att ersätta med AI, till exempel inom IT och sälj. Vid en närmare titt på underkategorier så är specifika tjänster som efterfrågas i lägre grad till exempel gränssnittsdesign, Javascript och säljsamtal. Inom samma kategorier ökar dock behovet av AI-kompetenser som “machine learning..

Studien har även tittat närmare på jobbens koppling till AI – alltså i vilken grad som AI-teknologi bedöms ha en hög potential att bidra till att underlätta arbetsuppgifter. Här visar de globala resultaten att det finns ett stort behov av AI inom 30 procent av jobben. I Sverige är andelen ännu högre (38 procent), delvis för att Sverige har en stor tjänstesektor där AI anses ha särskilt stor potential. Därmed placerar sig Sverige på en andraplats i PwC:s kartläggning, klart före länder som USA (32 procent) och Tyskland (31 procent).

Singapore är det land med högst andel jobb med koppling till AI (50 procent), även Danmark ligger högt här.

Annons

Tjänstesektorn väntas leda jobbutvecklingen inom AI och här sker även den snabbaste jobbtillväxten. Kommunikationsbranschen sticker ut, där närmare 4 procent av de utannonserade jobben under 2023 krävde AI-kompetens. Kommunikationsbranschen hamnade i topp även i Sverige, där 5 procent av jobben föll inom kategorin förra året, vilket således är högre än det globala snittet.

Mer om studien

PwC:s AI Jobs Barometer 2024 baseras på omkring 500 miljoner jobbannonser inom ett stort antal branscher i 15 länder. Syftet är att undersöka AI:s påverkan på arbete, kompetens, löner och produktivitet.

Annons

 

Annons