FinansNyhet

Mångmiljardbud på Victoria Park

Publicerad

Sex storägare säljer sina aktier. Bland dem Greg Dingizian som säljer sin post för 894,4 miljoner kronor.

Realtid.se

Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från den amerikanska fastighetsinvesteraren Starwood Capital Group genom det närstående bolaget Starlight Residential AB, enligt ett pressmeddelande.

Starlight Residential erbjuder 34,40 kronor kontant för varje A respektive B aktie och 315,00 kronor för varje preferensaktie i Victoria Park. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 8.680 miljoner kronor, enligt pressmeddelandet.

Budet motsvarar en premie för A-aktier om 8,2 procent jämfört med stängningskursen om 31,80 kronor på Nasdaq Stockholm den 29 mars 2018, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av budet. 

Annons

För B-aktierna innebär detta en premie om 8,5 procent jämfört med stängningskursen om 31,70 kronor på Nasdaq Stockholm den 29 mars 2018.

För preferensaktierna innebär detta en premie om 0,6procent jämfört med stängningskursen om 313 kronor på Nasdaq Stockholm den 29 mars 2018.

Det innebär även en premie om 16 procent jämfört med Victoria Parks senast rapporterade EPRA NAV (långsiktiga substansvärde) per stamaktie om 29,65 kronor per 31 december 2017 och 41,2 procent jämfört med det bokförda egna kapitalet per stamaktie om 24,36 kronor per 31 december 2017. 

Annons

Enligt Starwood Capital Group har sex större aktieägare i Victoria Park accepterat erbjudandet, omfattande totalt 54.208.049 A- och B-aktier motsvarande 22,2 procent av det totala antalet aktier och 31,5 procent av det totala antalet röster i Victoria Park. 

Victoria Parks störste ägare, Greg Dingizian, som har accepterat erbjudandet äger totalt 17.223.682 A-aktier och 8.776.318 B-aktier, motsvarande 10,7 procent av aktierna och 19,2 procent av rösterna. Han säljer därmed sina aktier för 894.400.000 kronor.

Victoria Parks näst största ägare, Isabelle Wikner, som också har accepterat erbjudandet äger 4.116.426 A-aktier samt 10.231.352 B-aktier, motsvarande 5,9 procent av aktierna i bolaget och 5,4 procent av rösterna i bolaget. Hon säljer därmed sina aktier för 493.563.563 kronor.

Annons

Erik Selin som äger 2.000.000 A-aktier och 4.000.000 B-aktier, motsvarande 2,5 procent av aktierna i bolaget och 2,5 procent av rösterna i bolaget har också accepterat budet. Han säljer därmed sina aktier för 206.400.000 kronor.

De båda storägarna Greg Dingizian och Isabelle Wikner är även två av styrelseledamöterna i Victoria Park, vilket innebär att de är jäviga i Victoria Parks styrelse vid handläggning av frågor som rör erbjudandet.

Styrelsen har därför inrättat ett budutskott, bestående av styrelseordförande Bo Forsén och styrelseledamöterna Lennart Sten och Henrik Bonde, som hanterar frågor relaterade till erbjudandet. Svenska Handelsbanken har fått uppdraget att upprätta en så kallad fairness opinion avseende erbjudandet. Budutskottet avser att offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet i samband med att Starlight Residentials erbjudandehandling offentliggörs.

Acceptfristen för erbjudandet beräknas att inledas omkring den 2 maj 2018 och avslutas omkring den 1 juni 2018.

– Victoria Park är en möjlighet för oss att etablera oss på hyresbostadsmarknaden i Sverige. Som en av de största ägarna av flerfamiljshus i USA med mer än 100.000 lägenheter i portföljen anser vi att Starwood är en lämplig ägare som kan stödja Victoria Park i nästa skede av bolagets kapitalintensiva investeringsprogram för att uppgradera dess fastigheter, säger Caleb Mercer, Vice President för Starwood.

Starwood Capital Group är en global fastighetsinvesterare som under de senaste åren investerat inom kontor, hotell, detaljhandel, bostadsutveckling och logistik i Skandinavien.

Starwood Capital Group uppger även att så snart som möjligt efter det att Starlight Residential har förvärvat aktier motsvarande mer än 90 procent av samtliga utestående aktier i Victoria Park, avser bolaget att påkalla tvångsinlösen av resterande utestående aktier i Victoria Park. I samband med detta avnoteras aktierna i Victoria Park från Nasdaq Stockholm. 

Pangea Property Partners är finansiell- och M&A-rådgivare till Starwood och Carnegie Investment Bank är finansiell- och kapitalmarknadsrådgivare till Starwood i samband med erbjudandet. Linklaters är juridisk rådgivare till Starwood. 

Annons