Fastigheter

Mälardalens Omsorgsfastigheter köper fastighetsportfölj från Celon i Storstockholm

Mälardalens Omsorgsfastigheter och Celon har ingått en avsiktsförklaring om förvärv av en fastighetsportfölj från Celon i storstockholmsområdet.

Publicerad 2020-10-20

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding, Mofast, förvärvar en fastighetsportfölj om åtta fastigheter från Celon, bestående av framförallt flerfamiljshus i storstockholmsområdet med totala årliga hyresintäkter om cirka 13 772 000 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Köpeskillingen ska fastställas med utgångspunkt i två oberoende marknadsvärderingar av fastigheterna som fastighetsbolagen avser att låta utföras. Affären är tänkt att finansieras delvis genom bankfinansiering, delvis genom egna aktier i Mofast. 

I syfte att undvika en intressekonflikt avgår Mofasts styrelseledamot Eric Fischbein från bolagets styrelse med omedelbar verkan då han även är styrelseledamot i Celon AB. Dan Mangell har föreslagits som ny styrelseledamot i Bolaget.

Platsannonser