Storägaren och vd:n i Lundbergs, Fredrik Lundberg.
Finans

Lundbergs höjer utdelningen

Investmentbolaget Lundbergs substansvärde uppgick vid årsskiftet till 608 kronor per aktie, eller 75,4 miljarder kronor, visar bokslutet för 2017. Utdelningen föreslås höjas med 40 öre till 6,00 kronor per aktie.

Publicerad 2018-02-21

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick vid årsskiftet till 75,4 miljarder kronor, eller 608 kronor per aktie. Det kan jämföras med 67,7 miljarder kronor, eller 546 kronor per aktie. vid slutet av 2016.

Den 19 februari 2018 var motsvarande värde 74,4 miljarder kronor, eller 600 kronor per aktie.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 20 404 miljoner kronor under 2017, jämfört med 19 357 miljoner kronor året dessförinnan.

Resultat efter finansiella poster minskade till 11 236 miljoner kronor, jämfört med 17 419 miljoner kronor under 2016. I resultatet för 2016 ingår redovisningsmässig övergångseffekt om 5 112 miljoner kronor beroende på att Industrivärden övergick till att redovisas som intresseföretag.

Koncernens resultat efter skatt blev 9 467 miljoner kronor, jämfört med 15 457 miljoner kronor året dessförinnan.

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 53,88 kronor jämfört med 98,73 kronor.

Utdelningen föreslås höjas till 6,00 kronor per aktie. Det är en höjning med 40 öre, jämfört med fjolårets utdelning på 5,60 per aktie.

Styrelsen föreslår också att bolagets aktiekapital ökas genom en fondemission med utgivande av nya aktier (1:1) med avstämningsdag den 15 maj 2018.

I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna.

Under året har moderbolaget totalt investerat 785 miljoner kronor i börsnoterade aktier, framgår det av bokslutsrapporten.

Investeringarna utgjordes av 3 miljoner A-aktier i Handelsbanken för 360 miljoner kronor, 1 miljon A-aktier i Industrivärden för 224 miljoner kronor samt 1 miljon C-aktier i Industrivärden för 201 miljoner kronor.

I februari 2018 har 1 miljoner A-aktier förvärvats i Handelsbanken för 111 miljoner kronor, 140 000 aktier i Indutrade för 30 miljoner kronor samt 1,5 miljoner B-aktier i Skanska för 240 miljoner kronor.
 
I fastighetsrörelsen har det totalt investerats 732 miljoner kronor under 2017.

Platsannonser