FinansNyhet

Locket på om Oscar Properties obligation

Publicerad

Varken SBB eller Oscar Properties vill säga om SBB garanterar den obligation som finansierar hälften av förra veckans miljardaffär mellan de båda fastighetsbolagen.

Torbjörn Isacson

Aktiemarknaden och delar av obligationsmarknaden har inte samma information kring den viktiga obligation på 710 miljoner kronor som Oscar Properties gav ut i onsdags i förra veckan, för att delfinansiera det stora köpet av fastigheter för 1,4 miljarder kronor dagen innan från SBB.

En obligationshandlare som Realtid varit i kontakt med uppger att det är SBB som garanterar skulden, det vill säga betalar tillbaka till obligationsinnehavarna, ifall det Oscar Properties-dotterbolag som ger ut obligationen går i konkurs. Den avgörande delen i obligationen, en så kallad ”default put option”, ska ha kommit in sent i processen när obligationen skulle sättas upp. Det faktum att SBB på obligationsmarknaden anses bära risken har både påverkat priset för obligationen, som därmed kunde prissättas lägre, och gjort att obligationen omedelbart steg i värde. Det sedan länge ekonomiskt pressade Oscar Properties har betydligt sämre förutsättningar på finansieringsmarknaden är SBB. Därmed kunde Oscar Properties ge ut obligationen till Stibor tre månader plus 4 procent med en löptid om 2,5 år.

Men informationen kring obligationen som gavs ut i förra veckan är ännu så länge konfidentiell, och bara tillgänglig för en mindre krets på obligationsmarknaden. Detta samtidigt som den är högst relevant för dem som handlar med aktier och andra finansiella instrument i både SBB och Oscar Properties.

Annons

Andra bedömare på finansmarknaden som Realtid talat med konstaterar också att det är information som kan påverka kreditvärderingsinstitutens bedömning av affären. Om SBB garanterar emissionen är det inte säkert att alla kreditvärderare ser det som en renodlad försäljning, vilket gör att den inte får den effekt som kreditbetyget som SBB hoppas på.

När Realtid i torsdags i förra veckan ringde upp Oscar Engelbert blev svaret att han satt i möte, men skulle besvara frågorna efter en kvart om han fick dem skriftligt. Efter en påstötning några timmar senare blev svaret från Oscar Engelbert att han fortfarande satt i möte. ”Som svar på dina frågor så kommer Oscar Properties inom kort offentliggöra obligationsvillkoren på bolagets hemsida. Där och då kommer du kunna läsa alla villkor.”

Samma svar gavs på måndagen i den här veckan. I dag, fredag, har dock fortfarande ingen som helst kompletterande information getts kring obligationen som alltså placerades i onsdags i förra veckan.

Annons

Stamdata, en databas för den nordiska räntemarknaden, kan man i dag bara se översiktlig information om obligationen.

Adrian Westman, kommunikationsansvarig på SBB, vill överhuvudtaget inte kommentera uppgifterna.

”Alla frågor om obligationen hänvisar vi till OP”, är det kortfattade svaret.

Annons

Detta trots att frågorna alltså gäller huruvida SBB ställt några garantier kring obligationen, eller bär någon form av risk i denna. För kapitalmarknaden skulle det också vara intressant med en motivering till varför en sådan garanti getts. Klart sedan tidigare är att SBB garanterar 50 miljoner kronor i den företrädesemission på 325 miljoner som ska delfinansiera Oscar Properties köp.

SBB var redan i samband med att affären tillkännagavs i tisdags i förra veckan synnerligen sparsmakade med information. Den enda kommentar bolaget gav var att ”SBB:s transaktionsteam fortsätter att leverera försäljningar med ambitionen att SBB ska uppnå en BBB+ rating.”

Sedan en mångmiljardförsäljning frös inne tidigare i år på grund av coronapandemin har SBB istället tvingats göra en rad mindre affärer för att minska skuldsättningen.

SBB fick så sent som i våras kritik för att inte ha informerat om att bolaget delfinansierade köparen i en försäljning av fastigheter till ett värde av 1,5 miljarder kronor till Amasten. Precis som vid den senaste Oscar-Properties-affären konstaterades att försäljningen var villkorad av att köparen fick extern finansiering och tillfördes nytt kapital i en nyemission. Det var i den senare som SBB förbundit sig att teckna aktier, utan att informera om det.

Förra veckans storaffär mellan SBB och Oscar Properties omgavs redan från start av oklarheter på aktiemarknaden om vad det skulle innebära för olika tillgångsslag. Ett av de båda preferensaktieslagen i Oscar Properties steg som mest med 700 procent innan först Avanza och sedan Stockholmsbörsen gick in och stoppade handeln. Nasdaq Stockholmsbörsen valde därefter att makulera samtliga affärer i B-preferensaktien över 190 konor, vilket innebar en uppgång under dagen med 86 procent.

Oscar Properties tvingades dagen efter att affären presenterats dessutom gå ut med ett ”förtydligande” i tre punkter avseende utbyteserbjudandet från preferensaktier till stamaktie

Annons