Landshypotek Bank gör rekordvinst för helåret 

Taggar i artikeln

Landshypotek Bank
Landshypotek BankLandshypotek Bank
Publicerad
Uppdaterad

Landshypotek Bank minskade såväl intäkterna som vinsten i det fjärde kvartalet. Helårsresultatet är dock på ny rekordnivå.

Finwire

”2023 har varit ett exceptionellt år i världen och i världsekonomin, vilket givetvis påverkat Landshypotek. Med vår utveckling på marknaden de senaste åren har vi dock visat oss stå starka i denna osäkra tid. Vi har fortsatt vår tillväxt i inlåningsvolym och stärkt vår ställning
som den ledande banken i utlåningen till lantbruksfastigheter. Med vår fina kundstock, tidigare års utlåningstillväxt och årets inlåningstillväxt gör vi det bästa resultatet genom historien”, uppger vd Per Lindblad i rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 291 miljoner kronor (303).

Räntenettot uppgick till 302 miljoner kronor (322).

Annons

Kreditförlusterna uppgick till 1 miljoner kronor. Föregående år var kreditförlusterna 6 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 126 miljoner kronor (143).

Nettoresultatet blev 98 miljoner kronor (108).

Annons

Utlåning till allmänheten uppgår till 104,8 miljarder kronor (104,7) medan inlåning från allmänheten uppgår till 29,1 miljarder (29,5).

”2024 kommer att vara utmanande. Men vi arbetar för att skapa trygghet och utveckla oss för såväl existerande som nya kunder”, uppger Lindblad.

”Konkurrenssituationen har varit tuff på bolånemarknaden under året men banken har upprätthållit volymerna på en svalare marknad, där allt färre kunder byter bolånebank. Banken har under året fortsatt och snarast stärkt kundaktiviteterna på alla delar av marknaden”, uppger Landshypotek Bank-chefen.

Annons

Annons