Cybersäkerhet

Lagman ska utreda svensk cybersäkerhet

Nils Cederstierna, lagman vid Eskilstuna tingsrätt, har utsetts till regeringens särskilda utredare för utredningen Cybersäkerhet.

Publicerad 2020-02-11

I uppdraget ingår genomförandet av cybersäkerhetsakten och vissa åtgärder till skydd för säkerhetskänslig verksamhet.

Bakgrunden är att regeringen i höstas beslutade att tillsätta en utredning om ”svensk anpassning till EU:s cybersäkerhetsakt och om vissa åtgärder till skydd för verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet”.  Nils Cederstiernas uppgift blir att föreslå ”anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser som cybersäkerhetsakten ger anledning till, ” skriver Försvarsdepartementet i ett pressmeddelande.

För att förordningen ska kunna tillämpas ska Sverige ha kompletterande bestämmelser på plats den 28 juni 2021.

Cybersäkerhetsakten är en EU-förordning som trädde ikraft förra sommaren. Syftet är att säkerställa en väl fungerande inre marknad och samtidigt sträva efter att uppnå en hög nivå i fråga om cybersäkerhet, cyberresiliens och förtroende inom unionen. Bland annat innehåller förordningen bestämmelser om fastställande av särskilda europeiska ordningar för cybersäkerhetscertifiering.

För att förordningen ska kunna tillämpas är Sverige skyldigt att ha de kompletterande nationella bestämmelser som krävs på plats senast den 28 juni 2021.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2021.

 

 

Platsannonser