Låg förståelse för 5G hotar svenska företags konkurrenskraft 

Taggar i artikeln

5G EY
Charlotta Kvarnström, partner och nordiskt ansvarig för EY:s verksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn. 
Publicerad
Uppdaterad

För att kunna fortsätta utveckla framtidens samhälle är 5G en förutsättning. 5G har betydelse för samhället, människor och näringslivet. 5G är en möjliggörare för både effektivisering och utveckling av nya tjänster. 5G förknippas ofta med optimering av verksamheter, som uppkoppling och övervakning av maskinell utrustning inom industrin. Men potentialen är även enorm vad gäller utveckling av företagens affär och erbjudande. Det skriver Charlotta Kvarnström, partner och nordiskt ansvarig för EY:s verksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn.

 

Realtid.se

Men teknologin är även en pedagogisk utmaning för näringslivet. Företag behöver förstå den bättre för att faktiskt vilja investera. Företagen i Sverige gör i lägre grad investeringar i framväxande teknologier som exempelvis 5G och IoT. Enligt den globala undersökningen EY Reimagining Industry Futures Study är det ungefär en tredjedel av företagen som anser att bristande förståelse för hur 5G kan implementeras och användas är ett problem. Komplexiteten i att integrera 5G med befintliga teknologier, samt bristande förståelse för hur 5G relaterar till annan teknologi anses vara en utmaning hos cirka 40 procent av företagen. I Norden anger företagen i högre grad att bristande stöd för 5G från ledningen och utebliven budget för investeringar i teknologin, är en stor intern utmaning.

Cyberrisker är också en stor utmaning för 5G:s framväxt. Företagen ser risken för cyberhot i publika 5G-nätverk som ett viktigt hinder för 5G:s utveckling, vilket till viss del driver investering i privata nätverk. Därför är hantering av cyberrisker en av de viktigaste prioriteringarna på 5G-området inom de närmaste åren och allt fler företag ser investering i privata 5G-lösningar som en del av strategin. Företagen anser att privata nätverk ger en säkerhetsfördel.

När det kommer till säkerhet arbetar företag som ligger i framkant enligt ”Security by Design”, där säkerhet och riskminimering är en grundbult i produktutvecklingen. Nya teknologier som 5G och IoT samt de nya arbetssätt de medför leder till ökade risker för de företag som inte har strukturerna på plats. Att skapa de strukturer, strategier och förhållningssätt som kan överbrygga det här problemet kommer vara en av de kritiska frågorna för industrins 5G-implementering de kommande åren.

Annons

Det finns också möjligheter för företag i Sverige. Det finns ett ökat intresse för hur 5G och IoTkan bidra till att uppnå hållbarhetsmål. Hållbarhet ser ut att bli den nya drivkraften bakom 5G-tillväxten. Fler företag än tidigare ser hållbarhet som en drivande faktor i framtida investeringar i 5G och andra framväxande teknologier. Företagens investeringsbeslut inom teknologi påverkas alltmer av hållbarhet och ESG-mål. Det som ligger bakom utvecklingen är för det första att företag tror på att teknologin i hög utsträckning kan hjälpa dem att minska sin miljöpåverkan. För det andra ökar nu kraven på hållbarhet när företag väljer sin ICT-leverantör.

Hållbarhetsfrågor bidrar till att driva på framtida investeringar i 5G, men svenska företag måste också se till att bättre förstå 5G och IoT:s möjligheter och användningsområden. På så sätt minskar risken att Sverige halkar efter med investeringar i ny teknologin och företagens internationella konkurrenskraft stärks.

Charlotta Kvarnström
Partner och nordiskt ansvarig för EY:s verksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn

Annons

 

Annons