Finans Nyhet

Kvinnliga entreprenörer bäst på att nå finansieringsmål med crowdfunding

KTHKTH
Foto Christina@wocintechchat.com via Unsplash
Publicerad

Kvinnliga företagare på crowdfunding-plattformar är bättre på att nå sina finansieringsmål än män. Förklaringen? De stöttas av andra kvinnor. Hadar Gafni på Institutionen för industriell ekonomi har kartlagt könsmönstren på crowdfunding-plattformen Kickstarter.

Sverige må vara bland de mest jämställda länderna i världen – men inte när det kommer till entreprenörskap. Det är ett välkänt faktum att kvinnor har svårt att få finansiering till sina affärsidéer. Runt 93 procent* av det kapital som årligen investeras i nya företag går till bolag grundade av män, och endast 1 procent till företag grundade av kvinnor (6 procent till blandade team). Och psykologin bakom handlar om att män, som alltför oftast sitter på pengapåsen, är mer benägna att stödja andra män.

Att äska kapital från allmänheten – så kallad crowdfunding – kan vara ett sätt att komma runt problematiken. Kickstarter är idag en av de mest kända crowdfunding-plattformarna, där ungefär en tredjedel av alla projekt som lanserats sedan starten 2009 drivs av kvinnor. Det motsvarar cirka 170 tusen projekt.

Och en färsk studie från Institutionen för industriell ekonomi och management på KTH visar att när kvinnor får chansen på Kickstarter har de lätt att samla in pengar.

Annons

– Dessa kvinnor är faktiskt mer benägna än män att nå sina finansieringsmål, säger Hadar Gafni, en av forskarna bakom studien.

KTHHadar Gafni, KTH

Den enkla anledningen verkar vara stödet från kvinnliga finansiärer. Till skillnad från investerare hos banker, riskkapitalister och affärsänglar är könsbalansen mer jämlik bland de som går in med pengar på Kickstarter. Det ökar kvinnornas chanser att få support för sina idéer. 

Annons

Och det handlar inte om att kvinnor sätter upp lägre mål, enligt KTH-forskarna:

– Ofta hävdar man att kvinnor är mindre självsäkra, mer riskaverta och så vidare, så vi antog att kvinnor på Kickstarter skulle sätta upp lägre insamlingsmål än män. Men det är ingen signifikant skillnad mellan könen. Kanske beror det på att kvinnliga företagare på Kickstarter har egenskaper som gör att de skiljer sig från andra kvinnor, och de är mer självsäkra och riskbenägna – egenskaper som normalt förknippas med män.

Könsmönstren från traditionella sätt att finansiera nystartade företag är desamma inom crowdfunding, enligt studien. Manliga finansierare föredrar att stödja manliga företagare och kvinnor stödjer kvinnor – till en viss gräns. Finansiärer som stöttade till minst fem projekt, ”seriestödjare”, som Hadar kallar dem, blir kön betydelselöst för kvinnor medan män fortsätter att finansiera män.

Annons

– Utöver att ha gemensamma intressen tror jag att vissa män drivs av antingen så kallad ’tasted-based discrimination’ – i det här fallet sexism – och, eller att man tror att manliga företagare kommer att ge bättre resultat, eftersom kvinnor i mindre utsträckning associeras med företagande. Det betyder naturligtvis inte att alla manliga finansiärer är sexistiska, men det visar snarare att sexism är en del av mäns beslutsfattande när de ska finansiera projekt.

”Utöver att ha gemensamma intressen tror jag att vissa män drivs av antingen så kallad ’tasted-based discrimination’ – i det här fallet sexism – och, eller att man tror att manliga företagare kommer att ge bättre resultat, eftersom kvinnor i mindre utsträckning associeras med företagande.”

Det finns mycket fördomar att jobba på när det kommer till företagande. En undersökning från 2019 visar att nordiska företag med en eller flera kvinnor som grundare är mer lönsamma och har en omsättning på 45 procent mer. Enligt Hadar Gafni har crowdfunding blivit allt viktigare under den nuvarande ekonomiska lågkonjunkturen.

– När småföretag har det tufft och banker och investerare inte ens vill träffa dem, är ett alternativ att samla in de pengar de behöver för att överleva genom crowdfunding.

– Jag hoppas att resultaten av vår studie kan uppmuntra blivande kvinnliga entreprenörer att söka sig till crowdfunding. Det finns en spelplan där allt inte talar mot dem.

*Undersökning från 2019 av Unconventional Ventures, Tillväxtverket i Sverige och Norsk Venturekapitalforening.

Vad är crowdfunding?

En metod att skaffa kapital genom kollektiva satsningar, till exempel genom vänner, familj, kunder och enskilda investerare.

Olika typer av crowdfunding:

  • Donationsbaserat – Bidragsgivare får ingen ekonomisk avkastning för sin donation.
  • Belöningsbaserat – Bidragsgivare får viss ”belöning”, vanligtvis en produkt eller tjänst som företaget erbjuder.
  • Utlåningsbaserat – Långivare förväntas få tillbaka sina pengar, med eller utan ränta (beroende på plattform).
  • Aktiebaserat – Finansiärer blir delägare i företaget genom att få aktier.

Var satsar man på?

Kickstarter, Crowdcube, Fundedbyme och GoFundMe är exempel på crowdfundingplattformar.

På Kickstarter investerar kvinnor ofta till projekt i kategorin Film & video, musik och publicering. Dessa kategorier var populära även bland män, liksom Technology and Games (2009-2012).

Studien

Gender Dynamics in crowdfunding: Evidence on entrepreneurs, backers and taste-based discrimination.

Författare: Hadar Gafni, Dan Marom, Alicia Robb, Orly Sade

Kontakt: hadar.gafni@indek.kth.se

Annons