Foto (montage): Cevian och Pixabay
Krönika

Vart är Gardell på väg?

Sammantaget beräknas Cevian ha sålt aktier i Ericsson och ABB för över 10 miljarder kronor i år. Den stora frågan blir då vilka ”nya situationer” som Gardell gett sig in i.

Torbjörn Isacson
Publicerad 2020-08-24

Cevian har ”gått in i ett par nya situationer”, och möblerat om ”hyfsat mycket” i portföljen. Det något kryptiska beskedet gav Christer Gardell i en intervju i Dagens Industri i början på augusti.

Senaste tiden har aktiviteten också varit hög i Cevians portfölj. Men av vad som synts hittills har börsoptimisten Gardell främst befunnit sig på säljsidan.

På fredagen blev det känt att Cevian ännu en gång storsålt aktier i Ericsson, där han utmanat Investor om makten. Under juni och juli sålde Cevian Ericsson-aktier för nära 3 miljarder kronor. Det innebär att ägarandelen är nere på cirka 6,5 procent mot över 9 procent i början på 2019.

Förklaringen att Ericssons starka rapport lyft aktien och gjort att portföljvikten hamnat på en för hög nivå ter sig aningen underlig eftersom 90 procent av försäljningarna ska ha skett före halvårsrapporten den 17 juli som lyfte aktiekursen.

Portföljvikten har i vart fall varit Gardells favoritförklaring till stora aktieförsäljningar under senare tid, den har tidigare använts i både Ericsson och ABB. Sammantaget beräknas Cevian ha sålt aktier i Ericsson och ABB för över 10 miljarder kronor i år.

Försäljningarna kommer samtidigt som Gardell prisar Ericssons starka vändning, och hävdar att ABB-kursen ligger långt under vad den borde vara.

Ericsson har förvisso slagit index sedan Cevian klev in som utmanande storägare, medan ABB haft en klen utveckling. Å andra sidan kan portföljvikten öka också av att andra innehav säljs, eller att delar av portföljen utvecklas mindre bra. Bådadera har i dagsläget relevans i fallet Cevian.

I mitten på juli la Alfa Laval ett fientligt bud på den finländska flödeskontrollkoncernen Neles, totalt värt cirka 18 miljarder kronor. Cevians post på 10,9 procent av aktierna värderas därmed till nära 2 miljarder kronor.

Sedan dess har Valmet, som ägs av finska staten, i en hård motattack mot Alfa Lavals bud kraftigt ökat sitt innehav till att vara nästan dubbelt så stort som Cevians. Christer Gardell är hittills den ende storägaren som accepterat Alfa Lavals erbjudande i vad som utvecklats till en pikant historia. Det är inte så vanligt att erbjudanden över den svensk-finska gränsen på den här nivån utvecklas till sådana fientliga strider med nationalistiska förtecken.

Men om inte Alfa Lavals misslyckas med att få in två tredjedelar av aktierna, och erbjudandet då inte justeras utan faller, så hamnar alltså ytterligare 2 miljarder kronor i Cevians kassa.

Samtidigt har portföljsammansättningen förändrats genom en lite tristare utveckling i en del innehav.

Tyska industrikonglomeratet Thyssen Krupp är en riktig rysare där högre råvarupriser, svag efterfrågan från fordonsindustrin och prispress på stål sänkte både resultat och börskurs i delårsrapporten för en vecka sedan. Stålverksamheten väntas i år göra en förlust på över 10 miljarder kronor.

Storägaren Cevian har länge fäktat för att det måste ske strukturaffärer, där bland annat SSAB förts fram som en lämplig partner. Det som hittills aviserats på strukturfronten har inte gett avsedd verkan på aktiekursen, som gått dåligt i flera år. Bara i år har värdet på konglomeratjätten halverats, och för Cevians del handlar det om orealiserade mångmiljardförluster.

Ett ännu större fiasko är dock en av Christer Gardells absoluta specialiteter, avknoppningar i form av delningen av bilsäkerhetsföretagen Autoliv och Veoneer. Sedan högteknologiska Veoneer skiljdes av från Autoliv sommaren 2018 har värdet rasat ihop med nära 80 procent. Från att gärna ha uttalat sig om Veoneers strålande framtid är det numera locket på från Gardells håll.

Modern Autoliv har under samma period tappat en tredjedel av sitt värde.

Från hösten 2018 har Cevian vid flera tillfällen flyttat fram positionerna i Nordea, för att bli näst största ägare. Det har också skett en hel del förändringar i den nordiska bankjätten sedan Gardell tog plats i ägarrullorna och i vanlig ordning ställde tuffa krav.

Men på aktiemarknaden har utvecklingen varit klenare. Sedan hösten 2018 har Nordea-kursen tappat cirka 20 procent i värde.

Med sådana kollegor i portföljen är det med andra ord inte så konstigt att även en svagpresterare som ABB får ökad portföljvikt.

Att Christer Gardell möblerat om ”hyfsat mycket” under sommaren stämmer i vart fall om man tittar på aktieförsäljningarna och accepten av Alfa Lavals bud. Den stora frågan blir då vilka ”nya situationer” som Gardell gett sig in i. När sådana väl tillkännages brukar den omedelbara reaktionen vara kursrusningar. På längre sikt är kursvinnarna inte lika självklara, även om Gardell genom åren också har realiserat flera mångmiljardvinster.

Alternativet, att börsoptimisten Gardell valt att fylla på kassan, skulle dock skicka en mindre angenäm signal till aktiemarknaden.

 

Platsannonser