Kommentar

Tar Göran Persson notan själv på 46,6 miljoner?

Swedbank får en helt ny skadeståndsfråga på halsen i och med beslutet i Stockholmsbörsens disciplinnämnd. Den som vill leta prejudikat kan söka sig till Fermenta och HQ, skriver Realtids Per Agerman.

Per Agerman
Uppdaterad 2021-05-09
Publicerad 2021-05-05

Knappt hade ordförande Göran Persson och vd Jens Henriksson lyckats begrava frågan om skadestånd efter penningtvättsproblematiken i banken så dyker nya juridiska spörsmål upp. Med dagens sanktionsavgift på 46,6 miljoner kronor från börsens disciplinnämnd kan Swedbank nämligen konstatera en fullbordad skada på grund av den tidigare styrelsens och ledningens agerande.

Agerandet bestod i att inte berätta något alls utåt om de problem man internt hade konstaterat så långt tillbaka som 2016. Och när skandalen väl var ett faktum i februari 2019 gjorde Swedbank flera felsteg i sin kommunikation. Disciplinnämnden slår ner på flera felaktigheter i hur banken delgav information till marknaden. Problemen var så allvarliga att nämnden slår fast att Swedbank "inte har uppfyllt kravet på erforderlig kapacitet för informationsgivning".

"Det är ord och inga visor för ett av börsens största bolag."

Det är ord och inga visor för ett av börsens största bolag. Denna typ av problem konstateras oftast bara i de mörkare vrårna på marknadens smålistor. Allvaret understryks av att nämnden drämmer till med ett straff i närheten av maxtaket för böter. En bot på 46,6 miljoner ser ut att vara ett nytt rekord i börssammanhang.

Så hur ska nu Swedbank hantera den uppkomna skadan på 46,6 miljoner kronor? På det stora hela är det småpengar i en härva där kostnaderna så här långt börjat närma sig tvåsiffriga miljardbelopp. Men frågan är samtidigt principiellt viktig. I vilket annat sammanhang hade man sett mellan fingrarna med 46,6 miljoner?

Ansvaret för ett bolags informationsgivning delas mellan styrelsen och vd, det finns sålunda flera personer att rikta ett skadeståndsanspråk emot om man går ända tillbaka till 2016. Det finns också en hel del som talar för att banken skulle ha lättare att driva frågan om ersättning för nämndens bot jämfört med att kräva ersättning för penningtvättshärvan i stort.

Går man tillbaka till de historiska skadeståndsmålen i Fermenta och HQ så är det tydligt att just skada på grund av börsviten är relativt sett enklare att bevisa. I båda fallen slapp styrelserna undan de större och mer komplexa skadeståndsanspråken men när det gällde börsens böter så fann domstolarna att skadestånd skulle utgå.

Återstår då frågan om hur Swedbank ska hantera att ansvarsfrihet har godkänts för tidigare ledning och styrelser? Visserligen har tidigare vd:n Birgitte Bonnesen nekats ansvarsfrihet men banken har inte agerat inom den ettåriga frist som lagen anger. Vid stämman i mars röstade en majoritet också emot att utreda vidare skadeståndsanspråk på nuvarande styrelses inrådan.

Det gör att situationen försvåras men det finns ett undantag som gör att skadestånd kan utkrävas upp till fem år i efterhand. Så här skriver advokat Biörn Riese, en av de rådgivare som banken anlitat, i ett utlåtande från februari i år:

"Om det inte i väsentliga hänseenden har lämnats riktiga och fullständiga uppgifter till bolagsstämman om det beslut eller den åtgärd som ett ansvarsutkrävande grundas på, får en skadeståndstalan föras trots att ansvarsfrihet tidigare har beviljats."

Lekmannatolkat kan man säga att om aktieägarna inte hade information om den skadegrundande handlingen vid omröstningen så kan ansvarsfrågan tas upp på nytt. Hur det står till med den saken kan diskuteras. Att börsen skulle komma med någon sorts sanktion mot banken kommer inte som en överraskning.

Men Swedbank skriver i den senaste kvartalsrapporten att man fick vetskap om att Nasdaqs utredning var färdig och att slutsatserna av denna kommunicerades till banken först "i mars". Realtid har försökt få klarlagt när "i mars" detta skedde men utan resultat, varken Swedbank eller Nasdaq vill dela med sig av den informationen.

Extra intressant blir det förstås om slutsatserna var kända innan stämman den 25 mars då bankens ägare röstade ned förslaget att utreda skadeståndsfrågan vidare. I och med att frågan hade stor sprängkraft kan man i så fall ifrågasätta bankens informationsgivning även denna gång.

För Göran Persson och Jens Henriksson är situationen knivig. I dagens pressmeddelande från banken knystas inte ett ord om att utkräva något skadestånd på grund av disciplinnämndens beslut. Om de inte agerar, eller om det visar sig att de valt att mörka relevant information för ägarna, kan frågan om ansvar teoretiskt även komma att riktas mot den nuvarande ledningen och styrelsen.

Eller tar Göran Persson notan på 46,6 miljoner på det egna kontot?

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in