Krönika

Mycket illa och djupt populistiskt

Coronaviruset är visserligen från Kina, men betyder det att viruset gör människor till kommunister? Att döma av de kommentarer om aktieutdelningar som hörs från olika, liberala sådana också, svenska partier påhejade av diverse moralister skulle man kunna tro att så är fallet. Det skriver Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Uppdaterad 2020-05-07
Publicerad 2020-03-26

Utdelningar är den enda penningström aktieägarna, stora som små, får för att ta risk. Starkt förenklat är alla framtida nuvärdesberäknade utdelningar liktydigt med marknadsvärdet på bolaget idag. 

I Sverige har vi ett förhållandevis starkt rättskydd för äganderätten. Att delar av politikeretablissemanget nu hotar med lagstiftning mot utdelningar är en direkt inskränkning av denna rätt. Det vore mycket illa och djupt populistiskt.  

Visserligen är Sverige i en, förhoppningsvis en tillfällig sådan, djup ekonomisk kris i spåren av virusutvecklingens härjningar som kan leda till en djup recession när stora delar av hushållens efterfrågan faller bort. Igår kom siffror från Europa som visar att den ekonomiska aktiviteten föll dramatiskt i inledningen av mars. 

Det i sig sänder naturligtvis signaler till styrelserna i alla svenska börsbolag att se över utdelningsnivån för 2019, men framför allt 2020. Styrelserna är de som är bäst skickade att avgöra hur den ekonomiska utvecklingen slår mot affären. Det förstår dom flesta som har en tillräckligt hög intellektuell förmåga. Flera börsbolag har också redan agerat utifrån respektive affärsmodells förutsättningar att hantera den ekonomiska utvecklingen. Det är en vettig inställning, även om man kan tycka att den generellt bästa vägen vore att tillfälligt skjuta upp det slutgiltiga beslutet. 

I andra bolag är läget ett helt annat och styrelsens fattade utdelningsbeslut kan vara helt rimligt att fullfölja av flera skäl. Till exempel är förändringen av utdelningen en signal om hur affärsmodellen utvecklas och därför viktigt för prissättningen i marknaden. Som de flesta, men uppenbarligen inte alla, vet befinner sig den svenska och de internationella finansmarknaderna i en djup och skrämmande kris. Varför förvärra en redan svår situation av några förvirrade moralistiska skäl?

Därtill är aktieägandet i Sverige mycket omfattande. I princip alla svenska medborgare äger aktier direkt och/eller via fonder. I en situation där svenska myndigheter bör överväga "helikopterpengar” för att skydda den inhemska efterfrågan vore det extremt ogenomtänkt att samtidigt tvinga börsbolag som arbetar med mer eller mindre opåverkade affärsmodeller att inte skicka ut pengar till cashtörstiga aktieägare.  

Platsannonser