Lek med tanken att ET ringer hem och rapporterar om valet. Vad skulle han i så fall säga? Om det skriver statsvetaren Stig-Björn Ljunggren.
Krönika

Först nu äger det riktiga valet rum

Det riktiga valet äger rum nu, denna vecka. Och det handlar om den blockpolitiska tankefiguren, en slags nostalgisk strukturdumhet, som lamslagit de politiska aktörerna, skriver den S-märkta statsvetaren Stig-Björn Ljunggren i en gästkrönika om valresultatet.

Uppdaterad 2018-09-10
Publicerad 2018-09-10

Tänk er att en främmande intelligens skickat en valobservatör till det lilla folkhemslandet på jorden - för att klura ut vad som egentligen händer på det ställe som länge ansågs vara juvelen i den mänskliga civilisationens krona.

Låt oss kalla rapportören ET, och leka med tanken att ET ringer hem dagen efter valet.

Vad skulle i så fall rapporten hem innehålla?

Den främsta iakttagelsen skulle var att valresultatet ger vid handen att den mörka sidan har 20 procent av väljarna, samt att det till detta möjligtvis borde läggas att ett reformerat Darth Wader-parti fått 10 procent.

Således, skulle ET entusiastiskt rapportera, så har den goda sidan hela 70 procent av rösterna.

Men ET skulle inte kunna undvika att förstå, att detta enbart är objektiva fakta som ännu inte fått genomslag hos alla av de de subjektivt tänkande partierna. 

Därför, skulle ET rapportera, äger det riktiga valet rum nu, denna vecka. 

Valet står mellan två alternativ: Ska Sverige fortsätta ha en blockpolitisk modell som gör att landet inte kan få en handlingskraftig regering, med påföljd att landet vanstyrs, och befolkningen blir ännu surare? Eller ska det bli en blocköverskridande överenskommelse, som också riskerar göra en massa väljare surare?

ET skulle gissa att den blockpolitiska tankefiguren, en slags nostalgisk strukturdumhet, lamslagit de politiska aktörerna. De verkar handfallna inför det faktum att 70 procent enligt universums grundlag är mer än 30 procent.

Det som hindrar dessa 70 procent från att utnyttja detta faktum är en psykologisk låsning som inte verkar kunna medicineras bort.

Och, skulle ET konstatera efter att ha tittat på partiernas program och framförallt deras praxis, finns det förvisso ett underlag för en stark majoritetsregering.

Ett av skälen till låsningen hos de 70 procenten är, skulle ET spekulera, kanske det faktum att de så länge finansierats av staten att de börjat tro att denna stat är deras uppdragsgivare. De har helt enkelt fått betalt för att ignorera en åsiktsmässig underström som nu vägt in på drygt 20 procent av väljarna. Och som trots sin futtighet nu lamslagit systemet.

Men slutsatsen, skulle ET förhoppningsfullt notera, är att 70 procent av väljarna förväntar sig att deras partier nu skaffar fram en handlingskraftig regering som tar itu med skattesystemet, bostadspolitiken, energiförsörjningen, försvarsfrågan och den ålderdomliga regionindelningen. Som ser till att tågen börjar gå i tid, att de som inte jobbar kommer i arbete, att buset tas bort från gatorna. Samt att landet förbereds för en ekonomisk lågkonjunktur och kanske till och med kris som kan dyka upp under mandatperioden.

ET skulle också lägga till, att om de 70 procenten lovar göra detta så kommer nog befolkningen att fortsätta fullgöra sina plikter. Och inte ens tänka tanken att bilda ett parti för vettiga, när de som skulle vara de vuxna i rummet sviker.

Stig-Björn Ljunggren
S-märkt statsvetare, författare och politisk kommentator

Platsannonser