Krönika

EBM:s nästa steg: Granska om ägarna agerat på insiderinformation

Om Swedbanks största ägare har fått insiderinformation av bankens ledning bör EBM:s nästa steg bli att undersöka om ägarna agerat på informationen. Det skriver Realtids krönikör Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Uppdaterad 2019-03-27
Publicerad 2019-03-27

Enligt MAR-reglerna (market abuse regulation) ska all information som är kurspåverkande så snart som möjligt och simultant ges till alla aktörer på marknaden. Selektiv informationsgivning är inte tillåten enligt reglerna. Detta för att undvika situationer där vissa aktörer får ett informationsövertag som de kan dra nytta av.

I fallet Swedbank handlar det om att Ekobrottsmyndigheten (EBM) reagerat på ”medieuppgifter” som säger att bankens företagsledning informerade vissa större institutioner i förväg att SVT gjort ett reportage om misstänkt penningtvätt i bankens baltiska verksamhet.

Det finns inget som hindrar ett börsbolag att ha separata möten med enskilda ägare eller analytiker. Det avgörande är vad som sägs och hur det sägs. Att Ekobrottsmyndigheten valt att påbörja en utredning kring denna händelse är rimligt, men det avgörande för om utredningen leder till åtgärder från EBM:s sida är vad som avhandlades på mötet med ägarna.

Det utslagsgivande blir naturligtvis vad Swedbanks ledning visste om innehållet i det kommande programmet från Uppdrag Granskning och när SVT gick ut till allmänheten med innehållet i det kommande programmet, samt om Swedbank framförde en egen bedömning om de ansåg att innehållet skulle vara kurspåverkande på något sätt. I det Uppdrag Granskning som sändes veckan innan sades inget om innehållet i kommande program, mer än att tittarna “inte skulle bli besvikna”.     

Viktigt att komma ihåg är att de ägare som var med på mötet blir “insiders” och därmed förhindras att agera på informationen, i varje fall om de inte vill begå brott. Om det är så att den information som kom fram på mötet var kurspåverkande måste EBM även gå vidare kring handeln i aktien dagen/dagarna efter att tv-programmet sändes för att fastställa om de inblandade ägarna agerat på informationen.

Platsannonser