Annons

Annons

"Bokslutet en katastrof"

Studentbostadsutvecklaren Prime Livings bokslut för 2018 är en katastrof. Man måste ifrågasätta om detta bolag har någon förmåga att överleva. Det skriver Realtids Per Lindvall.

Per Lindvall

Per Lindvall

Realtids krönikör Per Lindvall är mångårig ekonomijournalist. Har du synpunkter på Pers krönika? Skicka gärna ett mejl! Adressen är: per.lindvall@realtidmedia.se

Prime Living har ett reklambyråinspirerat motto "Tomorrow´s living  today". Ska man utgå från bolagets egna verklighet så är det ingen vackra utsikter för morgondagens boende, utan ett liv präglat av finansiella undergångsscener och ett närmast sanitärt elände.

Bolaget  säger sig vara ett kreativt och "pionjörskapande" (vad det nu betyder?) företag som bygger modulhus vars "främsta ledord är kvalitet. Företaget verkar vara ett korthus, där bolagets uppförda bostäder präglas av allt annat än kvalitet.  I bolagets fastigheter i Malmö som färdigställts under åren 2014-2017 har man fått byta ut ventilationssystemet och fastigheten i Lund, färdigställt 2013, har miljömyndigheten beslutat om nyttjandeförbud av 63 av fastighetens 200 lägenheter. Det faktum att Prime Living inte "fullgjort sina åtaganden vad gäller tillgänglighetsaspekter" har gjort att Lunds Universitet har utrymt fastigheten.

Med detta och stora problem för företagets pågående jätteprojekt i Spånga i Stockholm i bagaget så är det inte så märkligt att koncernen för helåret 2018 redovisar ett resultat på minus 587 miljoner kronor. Att bolaget minskat denna förlust genom att aktivera kommande förlustavdragsmöjligheter på 62 miljoner kronor känns högst tveksamt. För det är vad bolagets intjäningsförmåga och därmed överlevnadsförmåga är.

Annons

Annons

Efter den redovisade förlusten är koncernens soliditet nere på 10 procent. För moderbolaget är den drygt 3 procent. I det senare är det egna kapitalet nu drygt 30 miljoner kronor, medan de långfristiga skulderna ,som till övervägande del utgörs av ett obligationslån som förfaller 2020, på 791 miljoner kronor. Tillgångarna i moderbolaget utgörs huvudsakligen av aktier i dotterbolag och reversfordringar på de samma. Men eftersom kassaflödet på koncernnivå är kraftigt negativ är det svårt att se hur Prime Living ska kunna fullgöra sina förpliktelser.  

Läs allt om:

Tidigare krönikor

Senaste krönikorna