Krisen fortsätter för Trig

Tillgångssidan i balansräkningen skrivs upp trots dotterbolagskonkurs, obefintliga intäkter och ebb i kassan.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-12-15

Verksamheten i Trig Social Media har gått på sparlåga de senaste månaderna. Det framgår av den försenade kvartalsrapporten som täcker perioden fram till utgången av tredje kvartalet.

Bolaget redovisar en omsättning på 44.230 euro under året och förlusten på nedersta redan uppgår till hela 8,15 miljoner euro.

Ingenting tyder enligt bolaget på att situationen förbättras under fjärde kvartalet.

Rapporten stärker därmed misstanken om att Trig ända sedan noteringen i september 2014 varit ett luftslott.

Det rörelsedrivande dotterbolaget Trig Entertainment sattes i konkurs i slutet av september. Trots detta lyckas Trig hissa upp tillgångssidan i koncernbalansräkningen från drygt 2 miljoner euro vid halvårsskiftet till drygt 7 miljoner euro vid utgången av tredje kvartalet.

Enligt bolaget krävs en kapitalinjektion för att få igång någon form av verksamhet på nytt. Förhandlingar ska pågå med externa parter men ingenting är klart.

"Our situation remains extremely fragile until the new financing solutions are in place", skriver vd Peter Kristoffersson i rapporten.

Ett frågetecken i rapporten är om bolaget lyckats säkra några tillgångar som låg i det konkursade dotterbolaget.

Enligt bolaget har man köpt ett bolag med Trig Development AB i oktober. Bolagsnamnet finns dock inte registerat hos Bolagsverket.

I nästa vecka kommer Trig-koncernen hålla flera extrastämmor för att välja in nya styrelseledamöter. Trig Social Media har i dagsläget inte en fulltalig styrelse då endast Peter Kristoffersson och Phillip Cook är kvar som ledamöter.

Platsannonser