Kräv mer av din headhunter – en apell till uppdragsgivare

Taggar i artikeln

Gästkrönika Rekrytering
Eva Weinefalk.
Publicerad
Uppdaterad

En headhunter är vår tids mest sofistikerade matchmaker. Som ett slags super-Tinder. Tyvärr präglas headhuntingbranschen fortfarande av föråldrade arbetsmetoder och snäva kandidaturval. Det ger ökad risk för kostsamma felrekryteringar. Uppdragsgivare, det är dags att höja ribban och kräva mer av era headhunter och rekryterare. Det skriver Eva Weinefalk i en gästkrönika.

Realtid.se

Att rekrytera för toppositioner som vd, chefer eller specialister kräver mer än att söka i snäva nätverk eller att förlita sig på avancerade digitala verktyg. Dagens ekonomiska klimat parallellt med stor brist på specialistkompetenser gör det dessutom ännu svårare.

De här personerna söker inget nytt arbete. De har redan en högt uppsatt position och har inte ens funderat på att byta tjänst.

För att hitta rätt kandidater till topptjänster krävs det därför ett enormt engagemang och arbete av headhuntern, och det är här bristen ofta blir tydlig. Under mina drygt 25 år i branschen ser jag fortfarande alltför många som förlitar sig på sina gamla nätverk och inte gör det som krävs.

Annons

Varje uppdrag är ett unikt uppdrag. Man kan inte använda samma nätverk av personer som vid förra uppdraget eller använda redan uppbyggda kontaktnät. Eller förlita sig på annonsering. Som headhunter måste man gå utanför sin egen bekvämlighet och söka utanför sin vanliga sfär. Man måste kunna hitta personer som man aldrig hört talas om.

Headhuntern är uppdragsgivarens förlängda arm och ska få möjliga kandidater att bli intresserade av tjänsten och företaget. Headhuntern ska skapa förståelse för alla inblandade parter för att kunna skapa de allra bästa förutsättningarna för både uppdragsgivare och kandidat.

Uppdragsgivare – här är kravlistan som du bör ställa till din headhunter/rekryterare:

Annons

1. Kontakta 200 personer
Kräv en metodik som går utöver det vanliga. Headhuntern ska inte bara kontakta de självklara, utan söka brett och noggrant. En headhunter ska inte nöja sig förrän den hittar kandidater som verkligen uppfyller kraven. Jag rekommenderar att man i snitt kontaktar 200 personer per uppdrag.

2. Max 30 dagar
Tiden är avgörande för att behålla kompetenta kandidater. De kan tappa intresset eller börja snegla mot konkurrenterna. Min rekommendation är max 30 dagar från första kontakt till urval av kvalificerade kandidater till uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren bör sedan ge besked inom 48 timmar om vilka hen vill intervjua.

3. Återkoppling och nära samarbete
Professionell hantering av återkoppling till samtliga kandidater är ett självklart krav. Här är samarbetet mellan headhuntern och uppdragsgivaren helt avgörande. Slarv av återkoppling riskerar inte bara att orsaka missnöjda individer med stor påverkan i sin omgivning och beslutsfattare, utan påverkar även företagets rykte negativ.

Annons

Eva Weinefalk

Om skribenten:
Eva Weinefalk har över 25 års erfarenhet av rekrytering och headhunting. Hon startade sitt bolag Human Search i början av 2000-talet.  Idag driver hon företaget Right On med samma metodik som hon tog fram tidigt 2000-tal.

Annons