Fastigheter

Kraftig värdeökning i Batljans fastighetsportfölj

Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, presenterar ett förvaltningsresultat som ökat från 1 miljon kronor till 138 miljoner kronor under första halvåret. Portföljvärdet har dessutom ökat 90 procent jämfört med samma period i fjol.

Uppdaterad 2017-08-29
Publicerad 2017-08-29

I dag presenterar Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, första halvårsrapporten för 2017. det är glädjande siffror som grundaren och vd:n Ilija Batljan presenterar.

Hyresintäkterna ökade under första halvåret till 585 miljoner kronor jämfört med 11 miljoner kronor samma period i fjol.

Driftöverskottet ökade till 357 miljoner kronor jämfört med 5 miljoner kronor samma period i fjol.

Förvaltningsresultatet för första halvåret ökade som en följd av det förbättrade driftsöverskottet till 138 miljoner kronor jämfört med 1 miljon kronor året innan.

Periodens resultat ökade till 1.686 miljonebr kronor jämfört med 354 miljoner kronor samma period i fjol. detta motsvarar ett resultat per aktie om 2,93 kronor per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter utom bygrätter ingår med 1.502 miljoner kronor jämfört med 129 miljoner kronor samma period i fjol. Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 500 miljoner kronor jämfört med 325 miljoner kronor året innan.

”Siffrorna talar sitt tydliga språk, 2,93 kronor per aktie är ett fantastiskt bra resultat som våra medarbetare levererar över hela linjen från fastighetsförvaltning till fastighetsutveckling. Tar man dessutom hänsyn till att vi äger lågrisktillgångar med 60 % av beståndet i Nordens storstadsregioner och ytterligare 20 % i regionstäder då framstår resultatet som ännu starkare", skriver Ilija Batljan i en kommentar.

Fastighetsportföljens värde ökade till 21.143 miljoner kronor jämfört med 2.326 miljoner kronor samma period i fjol.

Platsannonser