Revision

KPMG:s vd lämnar omedelbart

Magnus Fagerstedt lämnar KPMG. ”Styrelsen och vd har haft olika syn på hur vi skall arbeta för att nå våra mål”, säger ordförande Björn Hallin. 

Uppdaterad 2019-03-26
Publicerad 2019-03-26

Magnus Fagerstedt lämnar KPMG med omedelbar verkan. Styrelsen har inlett arbetet att finna en ny vd, enligt ett pressmeddelande från revisionsbolaget. 

– Vi har genomfört många förändringar på kort tid i syfte att skapa ett tydligare och starkare KPMG. Det har skett en renodling och utveckling av KPMG:s verksamhet med fokus på processer, digitalisering, effektivisering samt ett ökat fokus på marknadsfrågor.

– Med detta som grund är det är dags att ta nästa steg i utvecklingen med fortsatt fokus på tillväxt och där har styrelsen och VD haft olika syn på hur vi skall arbeta för att nå våra mål. Vi har därför enats om att gå skilda vägar, säger Ordförande Björn Hallin.

Magnus Fagerstedt kom så sent som i augusti 2017 till KPMG. Han kom då närmast från EY där han har varit partner och haft olika roller inom den svenska och nordiska ledningsorganisationen.

När Magnus Fagerstedt  rekryterades hyllades han av ordförande Björn Hallin som bland annat sade att ”Magnus har en dokumenterad förmåga att driva och genomföra förändringar. Han har stor erfarenhet av att utöva ledarskap och skapa effektiva organisationer ”.

Magnus Fagerstedt rekryterades till KPMG just med uppgiften att leda och genomföra nödvändiga förändringar. ”Magnus långa erfarenhet av branschen och dokumenterade förmåga att leda och genomföra stora förändringsprojekt vägde tungt i valet”, uppgav KPMG i det första pressmeddelandet från juli 2017.

Platsannonser