Finans Nyhet

Konkurrensverket avskriver granskningen av ICA:s centralstyrda priser

”Vår konkurrenslagstiftning är svag och jag tycker det synd att Konkurrensverket inte lägger mer tid på just frågan om vertikal prisstyrning eftersom den ofta leder till samma prisbild hos många varor hos ICA-handlare i samma geografiska område och knappast gynnar konsumenten,” säger Jens Nylander.
Publicerad
Uppdaterad

Konkurrensverket beslutar att inte ytterligare utreda ICA:s centralstyrda prissamarbete, utan nöjer sig med matvarujättens svar kring prishanteringen. Dataentreprenören Jens Nylander är förvånad men konstaterar att myndighetsresurserna inte alltid räcker till.

Anders Frick

Konkurrensverket anser inte att ICA sysslar med någon kartellbildning. Trots ICA:s centralt planerade prisnivåer baserat på geografi, profiltillhörighet och önskad bruttomarginal så konstaterar myndigheten att enskilda ICA-handlare har möjlighet att bestämma de slutliga priserna – vilket gör att ärendet avskrivs. Detta trots att Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen visar på en risk för bristande konkurrens och omotiverade prisökningar. 

”I svaret [från ICA] uppgavs bl.a. att de enskilda ICA-handlarna kan välja att abonnera på ett hjälpmedel från ICA Sverige i syfte att hantera prissättningen på den stora mängd varor en ICA-butik tillhandahåller. Genom hjälpmedlet ges förslag på konsumentpris utifrån en varas detaljistpris. Den enskilda ICA-butiken kan här också göra mer generella butiksunika inställningar. Ett justerat detaljistpris innebär dock inte att något konsumentpris automatiskt justeras, utan prisjusteringar sker genom aktiva val från varje ICA-butiks sida. Det finns inte någon möjlighet för ICA Sverige att ändra eller nollställa något konsumentpris som valts/tillämpas av en enskild ICA-butik”, skriver Konkurrensverket i beslutet.

Dataentreprenören Jens Nylander, som är en av de vars insikter bidrog till att granskningen initierades, säger till Realtid att han tycker att det är synd att Konkurrensverket inte gräver mer i saken.

Annons

– Vår konkurrenslagstiftning är svag och jag tycker det synd att Konkurrensverket inte lägger mer tid på just frågan om vertikal prisstyrning eftersom den ofta leder till samma prisbild hos många varor hos ICA-handlare i samma geografiska område och knappast gynnar konsumenten. Men med begränsade resurser prioriterar man kanske andra områden så som leverantörspressen i Schweiz som ICA:s leverantörer utsätts för, säger Jens Nylander till Realtid.

Samtidigt ser han en öppning för fortsatt granskning av ICA om det dyker upp nya indikationer på olagligt prissamarbete.

– Att man väljer att prioritera på andra områden betyder inte att Konkurrensverket har tagit ställning till om någon överträdelse av konkurrensreglerna har skett eller inte. Man har bara gjort en bedömning att inte utreda saken vidare då det saknas tillräckliga indikationer idag. Men med framtida tips kan saken ändras, säger Jens Nylander.

Annons

Är du besviken över KKV:s beslut?

– Nej. Myndigheten har en lagstiftning som ser ut som den gör och det är bara våra politiker/EU som kan förändra den, säger han.

Har du fler granskningar på gång?
– Jag bedriver nu en genomgång av tiotals miljoner leverantörsfakturor hos 290 kommuner, och även där har jag sett mönster till prissamarbeten mellan leverantörer. Så det kanske inte är sista gången som Konkurrensverket, och andra som är oroade över att konsumenterna blir förlorare, hör från mig, säger Jens Nylander.

Annons

Hela beslutet från Konkurrensverket kan du ta del av i pdf-format här>> 23-0249

Annons