Konjunkturläget är svagt enligt SCB

Taggar i artikeln

Konjunktur SCB
Inflation, SCBInflation, SCB
Konjunkturläget är svagt konstaterar SCB. Hushållen konsumerar och sparar mindre.
Publicerad
Uppdaterad

Trots inflation och kraftigt stigande räntor hålls produktionen i näringslivet uppe. Hushållens konsumtion är dock svag och sparandet minskar.

Finwire

Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

–I det mer ansträngda ekonomiska läget med kostnadsökningar, inte minst för mat och boende, drar hushållen in på sällanköpsvaror”, säger Caroline Ahlstrand, nationalekonom på SCB.

Konjunkturklockan har också uppdaterats. Klockan indikerar att konjunkturläget fortfarande är förhållandevis svagt. Nio av tretton månadsindikatorer hade en nedåtgående trend i februari. Av dessa låg fyra indikatorer samtidigt under sin långsiktiga trend, vilket innebär att de befinner sig i recessionsfasen.

Annons

Annons